Unterstützung der Betriebstätigkeit ziviler Organisationen der Minderheiten für das Jahr 2009

07. Januar 2009 - 12:20 - Quelle:
Der Ausschuss für Menschenrechte, Minderheiten, zivlie und Religionsangelegenheiten des Ungarischen Parlaments verabschiedete an seiner Sitzung vom 10.12.2008 die Bewerbung zur Unterstützung der Betriebstätigkeit ziviler Organisationen der Minderheiten für das Jahr 2009. Für die Unterstützung der Betriebstätigkeit von Minderheitenvereinen stehen im Haushalt 110 Millionen Forint zur Verfügung.
Einsendefrist: 13. 02. 2009

A pályázatot (adatlap + mellékletek) egy példányban – postai úton, kizárólag Tértivevényes ajánlott levélben – (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.) vagy személyesen (Országgyűlés Hivatala, Postabontó 1055 Budapest V. ker. Balassi Bálint u. 1-3) lehet benyújtani 2009. február 13-ig az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságához "Szervezettámogatási pályázat" cím megjelölésével. Postán történő benyújtás esetén a postabélyegző, illetve a Tértivevényen feltüntetett felvétel kelte legkésőbbi időpontja 2009. február 13. 24:00 óra lehet, személyesen pedig a pályázatok 2009. február 13. 14:00 óráig fogadhatók el.

LdU - Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen
H-1026 Budapest Júlia u. 9. - +36 1 212 91 51 - ldu@ldu.hu