Megkezdődtek a budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium felújítási munkálatai

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata az elmúlt években állami támogatások igénybevételével több saját fenntartású oktatási intézményét bővítette és renoválta. 2023 elején újabb beruházás veszi kezdetét, melynek keretében megkezdődnek a budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium (DNG) felújítási munkálatai. Az országos német önkormányzat 2015 óta fenntartója az intézménynek, ez a német nemzetiségi kéttanítási nyelvű gimnázium jelenleg Budapest egyetlen, teljes mértékben német nemzetiségi profilú középfokú oktatási intézménye, az országos német nemzetiségi képzés és a német nemzetiségi élet fontos bázisa a fővárosban.

Az intézmény felújítása halaszthatatlanul szükségessé vált az utóbbi időben, hiszen az iskolaépület régi, műszakilag elavult állapotban van, számos épületgépészeti elem az 1950-es évek állapotát tükrözi, továbbá felújításra szorulnak a vizesblokkok és az elektromos hálózatok is. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2021-ben nyújtott be támogatási kérelmet a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságához, mely pozitív elbírálásban részesült. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiállított támogatói okirat alapján az elnyert támogatási összeg bruttó 200 millió Ft. A támogatás elnyerésével 2022-ben megkezdődhetett a kiviteli munkák terveztetése és a kivitelezői közbeszerzés. A pandémia és az építőiparban tapasztalható nehézségek miatt a beruházás megvalósítása a tervezettnél később indulhatott csak meg, így az építési terület átadására 2023. január 10-én került sor.

Schubert Olívia, az MNOÖ alelnöke és a projekt koordinátora elmondta, az elnyert pénzügyi források alapján mindenekelőtt az ingatlan legégetőbb műszaki problémáinak elhárítására, elavult rendszerek javítására és korszerűsítésére kerülhet sor, így többek között a meglévő gondnoki lakás tánc- és tanácsteremmé való átalakítása, a vizesblokkok korszerűsítése, a világítás és elektromos szerelvények cseréje, a padlózat rendbetétele, valamint egy részleges központi hűtés kialakítása fog megvalósulni az elkövetkezendő időszakban. A vállalkozói szerződés értelmében a kivitelezés teljeskörű befejezésének határideje 12 hónap.

 

A projekt Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg a Miniszterelnökség Bethlen Gábor Alapkezelőjén keresztül (NEMZ-E-21-0018, NEMZ-N-20-0005, NEMZ-E-21-0019).

Megosztás