62 új tankönyv és egyéb taneszköz készült a német nemzetiségi oktatás számára

Ez a bejegyzés több, mint 2 éve nem frissült, ezért lehetséges hogy a benne található információk elavultak!

– A magyarországi németek részletes nevelési, oktatási és közművelődési programmal rendelkeznek: az foglalja össze a területen elérendő hosszú távú célokat – kezdte a fejlesztés szükségességének bemutatását Englenderné Hock Ibolya, a Koch Valéria Iskolaközpont igazgatója. – Ahhoz, hogy e programnak, valamint az új kerettantervnek is megfelelhessünk, modernebb taneszközökre volt szükségünk. Mintegy 200 millió forintból gazdálkodva most többéves tervünk válhatott valóra. A gyerekek már hamarosan kézbe vehetik a tetszetős külsejű, jól strukturált tartalmú, korszerű taneszközöket, miközben a pedagógusainknak eztán nem kell az évek során innen-onnan összegyűjtött, fiókban tárolt anyagokat használva tanítaniuk.

– Ilyen volumenű szellemi befektetés ekkora eredménnyel a német nemzetiségi oktatás-nevelés terén ez idáig még nem volt – mondta a projektzáró ünnepségen a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke. Heinek Ottó többek között azt is kiemelte, hogy e fejlesztés – az országos német önkormányzat más egyéb beruházásaihoz hasonlóan – az Európai Unió támogatásával valósulhatott meg.

A rendezvényen a szerzők a hiánypótló német nyelvű tankönyveket, munkafüzeteket, elektronikusan hozzáférhető tananyagokat és az egyéb taneszközöket maguk mutatták be. Azok mindegyike a diákok kompetenciáit fejleszti: beszédre, önálló szövegalkotásra serkenti őket. A könyvek tetszetős külsejükkel, áttekinthető tartalmukkal is tanulásra motiválják a gyerekeket.

A sorozatban a különböző szintű német nyelvkönyvek, hangzóanyagok mellett irodalmi, gazdasági-társadalmi ismereteket összefoglaló, földrajz, történelem, környezetismeret, hon- és népismeret és drámapedagógiai kiadvány is szerepel, sőt, még egy olyan iskolai atlasz is megjelent, amely eddig egyedülálló módon az általános tananyag mellett a magyarországi németek történetét, jelenét és szokásait is bemutatja.

A projekt részeként a pedagógusok akkreditált továbbképzéseken vehettek részt, amelyeken például azt is megtanulhatták, hogyan tudják digitális tartalmakkal és interaktív módszerekkel még változatosabbá tenni a tanórákat.

Megosztás