A 2021. évi népszámlálásra készül és 7. intézményét alapítja meg az országos német önkormányzat – A veszélyhelyzetben online tanácskozott az MNOÖ közgyűlése

Ez a bejegyzés több, mint 2 éve nem frissült, ezért lehetséges hogy a benne található információk elavultak!

2021. május 1-je és június 20-a között kerül sor a következő népszámlálásra, amely elektronikus adatgyűjtéssel valósul meg, és amelynek során visszatér a név lekérdezése – hangzott el azon az előadáson, amellyel kezdetét vette az online megbeszélés. Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal főosztályvezetője mindenekelőtt a cenzus nemzetiségeket kiemelten érintő pontjait tisztázta. Hangsúlyozta, az anonimitás kérdése kapcsán – amelynek megszüntetését a végeredmény pontossága indokolta – előzetes felmérést végeztek a magyar lakosság körében: a válaszadók mintegy 80%-a támogatta azt. A főosztályvezető kiemelte, számos tényező garantálja az adatok fokozott védelmét; elmondta azt is, hogy az adatgyűjtés és -feldolgozás előkészítése kapcsán figyelembe vették az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége, valamint a nemzetiségi biztoshelyettes állásfoglalását is. Kovács Marcell jelezte, hogy a további részletkérdések tisztázásához bevonják az országos nemzetiségi önkormányzatok képviselőit az egyeztetésekbe. A Magyarországi Német Országos Önkormányzata a 2011. évhez hasonlóan ezúttal is egy kommunikációs stratégia mentén készül a 2021. évi népszámlálásokra.

Englenderné Hock Ibolya beszámolt arról, hogy az országos német önkormányzat 2021. január 1-vel megalapítja és létrehozza a 7. intézményét, a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központot. Annak legfontosabb feladata a német nemzetiségi óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást segítő pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátása lesz – ezen belül kiemelten szaktanácsadás, pedagógusok képzése, versenyek szervezése, módszertani anyagok kidolgozása, szakmai tanácsadás, kiadványok megjelentetése éppúgy, ahogy a Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram lebonyolítása, a helyi német nemzetiségi fenntartású intézmények szakmai támogatása, valamint rendezvények szervezése. Az említett feladatokat eddig a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont tagintézményeként működő Magyarországi Német Pedagógiai Intézet hajtotta végre; a jövőben önálló intézetként működő központ székhelye továbbra is Pécsett, az iskolaközpont kollégiumában lesz, és egy budapesti telephellyel is rendelkezik majd, a Magyarországi Németek Házában. A központot a hivatalos igazgatói pályázat kiírásáig megbízással Weigert József irányíthatja.

Tóthné Szabó Ildikó gazdasági vezető ismertette az országos német önkormányzat jövő évre elfogadott – egyébként rendkívül feszített és fegyelmezett gazdálkodást feltételező – költségvetési javaslatát. A dokumentum tanúsága szerint a 2021-es gazdasági évben az MNOÖ központi költségvetésből származó működési és médiatámogatása, valamint az általa fenntartott intézmények támogatásának összege sem változik az előző esztendeihez képest. Csaknem 12%-kal emelkedik viszont a köznevelési intézményeinek normatív támogatása. Az országos önkormányzat az említett Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ költségvetését 46 millió forinttal támogatja

A közgyűlés arról is értesülhetett, hogy az MNOÖ benyújtotta a Miniszterelnökségnek az általa, illetve a települési német önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézményekben esedékes 2021. évi beruházások, felújítási munkálatok költségeire vonatkozó támogatási igényeket. Az MNOÖ fenntartásában álló intézmények listája intézményeinek halaszthatatlan igényeit fontossági sorrendben tartalmazza a legsürgősebben a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont Szőnyi utcai óvodája felújításának 2. üteméhez szükségeltetik 80 millió forint; emellett sürgős korszerűsítésre szorul a pécsi iskolaközpont általános iskolai szárnyának elektromos vezetékrendszere és világosítása; támogatást remélnek a szintén Pécsett található Lenau Ház teljeskörű felújítására, melynek az a célja, hogy a dél-dunántúli németség központjának elavult épületét korszerű közösségi térré alakíthassák át; és mindezeken túl renoválásra és korszerűsítésre szorul a Koch Valéria Iskolaközpint gimnáziumi szárnya és sportcsarnoka, a Budapesten található Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium, valamint a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium is. Az igényfelmérés szerint a helyi nemzetiségi önkormányzatoknak 68 köznevelési intézményben esedékes beruházási és felújítási munkálatokhoz csaknem 6,6 milliárd forintnyi támogatásra lenne szükségük. Az MNOÖ a helyi intézmények esetében azzal a javaslattal élt a Miniszterelnökség felé, hogy a támogatási döntés meghozatalában vegyék figyelembe azon helyi nemzetiségi önkormányzatok igényeit, akiknek 2021. január 1-től át kell venniük a fenntartásukban álló intézmények épületeinek tulajdonjogát, és ahol ezen ingatlanok állapotuk miatt sürgős felújításra szorulnak.

Az országos német önkormányzat rövidtávú tervei között szerepel, hogy átvegye a Budapest XXIII. kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola intézményfenntartói jogát – az erről szóló szándéknyilatkozat már megszületett. Az említett iskolában több évtizedes hagyománya van a kétnyelvű német nemzetiségi oktatásnak. Az intézményátvétellel az az MNOÖ célja, hogy a 2015 óta az önkormányzat által működtetett Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium számára oktatási központként biztosítsa a tanulók utánpótlását.

Manz Alfréd, az oktatási bizottság elnöke arról beszélt, hogy szakértők bevonásával kiegészítették azt a kritériumlistát, amelynek minden szereplő meg kell, hogy feleljen, amikor egy-egy települési német önkormányzat helyben működő óvodát vagy iskolát szeretne a fenntartásába átvenni. A szigorított követelmények célja az átvett köznevelési intézményekben folyó munka szakmai színvonalának megtartása, illetve emelése, valamint az ott tanulók magas szintű nyelvtudásának megteremtése.

Az online tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy bővült a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjprogramban részt vevő nemzetiségek köre: a német, a roma, a horvát, a román, a szlovák és a szerb közösség mellett mostantól a magyarországi szlovének is bekapcsolódnak az óvodapedagógusok, tanítók és tanárok utánpótlásáról gondoskodó, az MNOÖ által koordinált kormányzati kezdeményezésbe.

A német nemzetiségi képviselő beszámolójából kiderült többek között az, hogy a települési nemzetiségi önkormányzatok jövő évi feladatalapú támogatásának mértéke – lévén, hogy a járvány miatt idén számos kezdeményezés félbeszakadt, illetve elmaradt – az elmúlt 3 esztendő aktivitásaitól függ majd. Ritter Imre azt is elmondta, hogy a tervek szerint 2021-ben nemzetiségi médiagyakornok-ösztöndíjprogram indul, továbbá, hogy a maga eszközeivel ő is támogatja, hogy 2023-ban, amikor Veszprém lesz Európa egyik kulturális fővárosa, a rendezvénysorozatból a magyarországi németek és más kisebbségek is kivehessék a részüket.

Utolsó napirendi pontként az MNOÖ elnöke felhívta a figyelmet az önkormányzat és hivatala elmúlt félévi tevékenységéről szóló tájékoztatóra. Az idei évben a koronavírus-járvány kapcsán az MNOÖ is nagy kihívás előtt állt. Az önkormányzat tavasszal összes oktatási, kulturális és szabadidős intézménye feladatait és működését az adott rendelkezésekhez igazította. 2020 első félévében legfontosabb feladatának az intézmények és abban dolgozók biztonságának megőrzését, a megváltozott munkakörülmények biztosítását tekintette. Új kommunikációs csatornákat alakított ki és állandó munkakapcsolatban állt belső és külső partnereivel. Az idei év második félévében már több tapasztalattal, rugalmas munkavégzéssel és új, alternatív programokkal igyekezte ellátni sokrétű, megnövekedett feladatait.

Az idei utolsó tanácskozás – amelyen egyébként zárt szavazás keretében döntés született a jövő évi Arany Dísztűvel, illetve Koch Valéria Díjjal kitüntetendők személyéről is – azzal zárult, hogy Englenderné Hock Ibolya a rövidtávú, de nagyobb horderejű terveket ismertette: amellett, hogy az országos német önkormányzat maga is kommunikációs kampányt indít a népszámlálás fontosságának népszerűsítésére, jövő év elején megkezdi a 2020-ban lejáró stratégiájának értékelését, kiegészítését és folytatását.

Megosztás