A televízióban és az interneten közvetítették a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 25. ünnepi gáláját

Ez a bejegyzés több, mint 2 éve nem frissült, ezért lehetséges hogy a benne található információk elavultak!

A műsor első része január 12-én került adásba, ebben Englenderné Hock Ibolya MNOÖ-elnök köszöntőbeszédét, valamint a Magyarországi Németségért Arany Dísztűvel kitüntetettek bemutatkozását láthatták a nézők. A magas rangú kitüntetést idén dr. Árkossy Katalin (az ELTE Germanisztika Intézetének nyugalmazott tanszékvezetője), Szauer Ágnes (nyugalmazott főiskolai tanár és főosztályvezető) valamint Wolfart Jánosné (nyugalmazott tudományos munkatárs és pedagógus) vehették át. Ezen kívül az elmúlt évek gálaműsoraiból válogatott kultúrműsor-részleteket is láthattak a nézők az Unser Bildschirm január 12-i adásában.

A második rész január 19-én került adásba, abban többek között az idén Koch Valéria Díjban részesült tanulók és hallgatók mutatkoztak be a magyarországi német magazinműsorban. Az aktuális díjazottak: Bogár-Szabó András (a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium tanulója), Emmert Anett Eliza (a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja tanulója), Tavaszi Krisztina (a veszprémi Lovassy László Gimnázium tanulója), valamint Weimert Éva (óvodapedagógus, a bajai Eötvös József Tanárképző Főiskola volt hallgatója).

A Dokuzóna című magazinműsorban hamarosan egy 52 perces összeállítást is láthatnak a nézők. Az adások időpontjai: január 25-én (hétfőn) 22:30 órakor a Duna World csatornán, az ismétlés január 30-án (szombaton) 23:30 órakor, szintén a Duna World csatornán tekinthető meg, emellett pedig hamarosan a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának YouTube-csatornáján láthatják az érdeklődők a gálaműsor teljes online-anyagát.

– 2020-ban nagyot fordult velünk a világ, a koronavírusjárvány mind a magánéletünkben, mind a mindennapjainkban nagy törést okozott – hangsúlyozta ünnepi beszédében Englenderné Hock Ibolya MNOÖ-elnök. – A mai gálaműsorunkat mindazon barátaink és bajtársaink emlékének ajánljuk, akik a betegség következtében vesztették életüket. A jelenlegi helyzet az olyan értékek fontosságára tanít bennünket, melyeket hajlamosak vagyunk elfelejteni vagy alábecsülni – ilyenek az egészségünk, az emberi kapcsolataink, vagy akár a felebaráti szeretet.

A Magyarországi Németségért Arany Dísztű a magyarországi németek legmagasabb kitüntetése, melyet a Magyarországi Német Országos Önkormányzat 1995-ben alapított. Első ízben az 1997-ben megrendezett első országos gála alkalmával adtak át. A rangos kitüntetést minden évben olyan magyarországi németek vagy magyar állampolgárok, valamint külföldi állampolgárok vehetik át, akik kiváló munkájukkal nagyban hozzájárulnak a magyarországi német nemzetiség nyelvének megőrzéséhez, a materiális és szellemi kulturális javak gyarapodásához, valamint a németség történelmi hagyományaihoz. Az MNOÖ közgyűlése évente három díjat adományoz, a díjazottakat előzetesen benyújtott pályázatok alapján választja ki.

A Magyarországi Németségért Arany Dísztűt 2021-ben az Esztergomi Német Önkormányzat felterjesztése alapján dr. Árkossy Katalin vehette át.

Dr. Árkossy Katalin családja, az Osztheimer család a magyarországi németek lakta Pilisszentivánról származik. Germanisztika és magyar nyelv és irodalom szakos tanulmányainak befejeztével dr. Árkossy Katalin az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatójaként mind diplomamunkájában, mind doktori értekezésében szülőfaluja, Pilisszentiván nyelvét és társadalmát kutatta: azt, hogy a helyi német szokások és hagyományok a kikényszerített asszimilációs folyamatok ellenére miképp tudtak fennmaradni az egykori bányásztelepülésen. Kutatásaiban mindvégig nagy hangsúlyt fektetett a hagyományátadásra és a kulturális identitás megújulását előre mozdító különböző lehetőségekre, és ebben fontos szerepe volt a helyi dialektus és kultúra megismertetésének is.

Az ELTE Germanisztika Intézetében végzett munkája során hosszú évekig a Szakdidaktikai Tanszék vezetőjeként tevékenykedett. Miután prof. dr. Manherz Károly vezetésével 1994-ben megalakult a Magyarországi Németek Kutatási és Tanárképzési Központja, átvette a magyarországi német és a kétnyelvű pedagógus-továbbképzések, valamint a posztgraduális képzések szervezési és koordinálási feladatait. Sokéves tudományos munkásságát számos kiváló eredmény fémjelzi, így például a magyarországi német oktatásügyben a nemzetiségi oktatási terv kidolgozása, pedagógiai szakfolyóirat szerkesztése, a magyarországi németek nyelve és irodalma tantervfejlesztését célzó posztgraduális képzés és tanúsítvány életre hívása, a német szaknyelvi képzést kínáló kiegészítő szak indítása és megszervezése, ezen kívül számos nemzetiségi iskola közötti projekt lebonyolítása, az Eichstätti Egyetemmel való együttműködés megvalósítása, de számos jelentős publikáció is köszönhető neki.

Dr. Árkossy Katalin 2006 óta az Esztergomi Német Önkormányzat képviselője.

A Németkéri Német Önkormányzat kezdeményezésére a Tolna Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat közös felterjesztésére alapján a Magyarországi Németségért Arany Dísztűt 2021-ben Szauer Ágnes is átvehette.

Gyökerei a Tolna megyei Németkérhez kötik. Német-orosz szakos diplomáját a Pécsi Tanárképző Főiskolán és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte. Gyermekkori emlékei és a német anyanyelve, melyet édesanyjától tanult, meghatározták egész életét: sokoldalú tevékenységéhez kiváló alapot biztosítottak a német énekek, táncok és történetek. 15 éven át oktatott leendő német nemzetiségi óvodapedagógusokat a Soproni Főiskolán, a nemzetiségi óvóképzésben új módszereket honosított meg.

A váci Apor Vilmos Főiskolán a pedagógusképzésben töltött be oktatói szerepet, melyet jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetemen falai közt is folytat, a magyarországi német óvodapedagógusokat és alsó tagozatos nevelőket képző programban. Közel 15 éven át a Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Hivatalának főosztályvezetője volt.

Budapesten él, de szülőfalujában, Németkéren a korábbi évekhez hasonlóan jelenleg is számos magyarországi német rendezvényt kezdeményez és szervez. Sok ötlet és azok megvalósítása fűződik a nevéhez, így egy alapítvány életre hívása, német nemzetiségi tanszék alapítása, a szülőfalujához kötődő, történelmi, kulturális és kulináris kötetek sokaságának megjelentetése, de ezeken túl néprajzi tevékenység és kiállítások is köszönhetők neki. Egyetemi keretek között rendszeresen ad elő különböző magyarországi német témákban.

A Budapest 13. Kerületi Német Önkormányzat javaslata és a Fővárosi Német Önkormányzat felterjesztése alapján a Magyarországi Németségért Arany Dísztűt 2021-ben Wolfart Jánosné (született Stang Mária) is átvehette.

A Baranya megyei Babarcról származó német-magyar szakos középiskolai pedagógus a budapesti Német Nemzetiségi Gimnáziumban, a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban és a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnáziumban is oktatott. Kiemelten fontos volt számára a tehetséggondozás, és egész pedagógiai pályafutása során igyekezett átadni mély ismereteit, valamint saját példáján keresztül is közvetíteni a magyarországi németség értékeit. Ennek is köszönhető, hogy egykori tanítványai közül ma is sokan aktív részesei a magyarországi német közéletnek.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Germanisztika Intézetének tudományos munkatársaként részt vett a Magyarországi Német Nyelvi Atlasz elkészítésében, valamint nyelvtörténettel és dialektológiával is foglalkozott. 10 éven át három szinten is részt vállalt a magyarországi német nemzetiségpolitikában: lakhelyének, Budapest 13. kerületének német önkormányzatában, a Fővárosi Német Önkormányzatban és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közgyűlésében és oktatási bizottságában is aktívan közreműködött. Pedagógusként és az oktatási bizottság tagjaként részt vett az MNOÖ Wurzeln und Flügel (Gyökerek és szárnyak) című oktatási stratégiájának tartalmi és szakmai kidolgozásában. Számos publikáció viseli a nevét, különösen a 2019-ben megjelent, Koch Valériáról társszerzőként írt életrajzi kötete, az In memoriam Valeria Koch, die es hätte geben können képvisel személyes érintettsége révén nagy értéket számára.

A díjjal járó tiszteletdíjat Babarc katolikus templomi orgonájának restaurálására szülőfalujának ajánlja fel.

A Magyarországi Német Önkormányzatok Napján hagyományosan az arra érdemes fiatalokat Koch Valéria Díjjal jutalmazzák. Az idei évben immáron 18. alkalommal átadott kitüntetést ezúttal is olyan középiskolai tanulók és végzős főiskolai vagy egyetemi hallgatók vehették át, akik kiváló teljesítményük által a magyarországi német kulturális értékek megőrzéséhez járulnak hozzá saját korosztályukban, illetve diplomamunkájukban magyarországi német témát dolgoznak fel.

Rendhagyó hagyományápoló tevékenységéért a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium egy végzőse részesült kitüntetésben. Az Alföld szívében, Kerekegyházán élő Bogár-Szabó András két nyelven nőtt fel. Lakhelyének környékén nincsenek német közösségek, de a fiatalember a hagyományőrzés és kultúraátadás új módját fedezte fel: stop-motion-animációkat készít, többek között magyarországi német témákban, melyek már számos elismerésben részesültek. Az inspirációt a nemzetiségi népismeret tantárgyból meríti. A Johanns Weg című trilógiája például a magyarországi németek betelepítését, az elűzetést és a mai fiatalok számára elérhető hagyományőrző lehetőségeket helyezi a középpontba. Több alkalommal vett részt nagy sikerrel a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár által rendezett Abgedreht című ifjúsági filmünnepen.

Bogár-Szabó András a Magyarországi Német Gyermekekért Egyesület (VUK) ifjúsági vezetője.

Tanulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem német nyelvű informatikai képzésén szeretné folytatni.

A fiatalon elhunyt magyarországi német költőnőről elnevezett díjat idén a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja egyik végzős tanulója is átvehette. Emmert Anett Eliza többnyelvű családban nőtt fel, az irodalmi német nyelv mellett két német nyelvjárást is elsajátíthatott. Különleges családi háttere és személyes meggyőződése motiválják sokoldalú hagyományőrző tevékenységét. Emmert Eliza iskolája német néptánccsoportjának aktív tagja, énekel az iskolai kórusban és az UBZ Nachtigallen dalkörben is. Rendszeres résztvevője a német nemzetiségi szavaló- és tanulmányi versenyeknek, valamint az Abgedreht ifjúsági filmversenynek is. Büszke tulajdonosa egy úgynevezett Ulmer Schachtel jogosítványnak, amely feljogosítja, hogy látogatócsoportoknak bemutassa az iskolája területén álló betelepítési emlékművet. Aktív résztvevője a Bácskai Német Kultúregyesület programjainak. Családjának minden tagja játszik valamilyen hangszeren, Eliza fuvolázik, így családként is szívesen muzsikálnak magyarországi német rendezvényeken.

Eliza a Magyarországi Német Fiatalok Közössége (GJU) aktív tagja és kapcsolatokat ápol fiatal dunai svábokkal a világ több pontjáról.

Nemzetiségi óvodapedagógus szeretne lenni.

Koch Valéria Díjat vehet át a veszprémi Lovassy László Gimnázium egy végzős tanulója is. Tavaszi Krisztina Ajkarendeken, német nemzetiségi családban nevelkedett, melyben a magyarországi német kultúra ápolása generációk óta természetes. Évek óta aktívan vesz részt a helyi kultúregyesületek, valamint az Ajkarendeki Német Önkormányzat munkájában.

Néptáncolni még óvodásként kezdett a helyi német tánccsoportban, nemzetiségi rendezvényeken szívesen működik közre moderátorként, a német nyelvű szentmiséken pedig rendszeresen felolvas; a helyi Német Nemzetiségi Népdalkör tagjaként közreműködött egy énekeskönyv szerkesztésében, az ajkarendeki nyelvjárásszótár hanganyagának feldolgozásában pedig vágóként tevékenykedik. Azt tervezi, hogy a következő ciklusban jelöltként indul majd a helyi német önkormányzati választásokon, hogy képviselőként folytathassa a munkát szülővárosában. Rendszeres résztvevője a német nemzetiségi versmondó és nyelvi versenyeknek, és gimnáziumának hagyományőrző tevékenységében is részt vállal.

Testvérével együtt családfakutatást folytat.

Orvos szeretne lenni.

A magyarországi németek étkezési szokásait kutatta szakdolgozatában Weimert Éva, a bajai Eötvös József Tanárképző Főiskola végzett hallgatója – mindenekelőtt ezzel érdemelte ki az idei Koch Valéria Díjat. A villányi származású fiatal nő diplomamunkájában a magyarországi német konyha sajátosságait vette górcső alá, kutatásához a közelmúltban megjelent receptkiadványokat is felhasználta. Munkája a jelenleg érvényben lévő magyarországi német oktatási előírások alapján készült, ezeket figyelembe véve vizsgálta, hogy mely tartalmak és módszerek alkalmasak az ismeretek és szokások átadására a német nemzetiségi óvodai foglalkozások keretein belül.

Weimert Éva gyermekkora óta a kulturális hagyományőrzés aktív résztvevője: Gyermekként a Villányi Gyermektánccsoportban táncolt, 3. osztályos kora óta szaxofonozik, és évek óta a Villányi Ifjúsági Fúvószenekar tagja. A pécsi Koch Valéria Iskolaközpont tanulója volt és gimnáziumi évei alatt hagyományőrzés céljából az iskola fúvószenekarában is játszott. Az értettségi után a bajai Eötvös József Főiskolára jelentkezett, ahol 2020-ban szerezte meg német nemzetiségi óvodapedagógusi oklevelét. Egy szemesztert Németországban töltött.

Weimert Éva a Magyarországi Német Gyermekekért Egyesület (VUK) ifjúsági vezetője. 2020 augusztusa óta a vecsési óvodában dolgozik, ahol a gyermekeknek a magyarországi német hagyományokat és a nyelvet szeretné átadni, valamint az óvodai dolgozók tánccsoportjához is csatlakozott.

Megosztás