Átfogó politikai tájékoztatást, új nyelvtanulási modellek, online programnaptár és népdalgyűjtemény kidolgozását és podcastsorozat indítását is tervezik

Háromnapos kihelyezett ülésen tanácskozott a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

A koronavírus-járvány miatti hosszabb kényszerszünet után már mindenki várta a sokéves hagyomány folytatását, amely a november 11-e és 13-a közé eső hétvégén végre megvalósulhatott: ismét háromnapos kihelyezett ülést tartott a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. A rendezvénysorozatra – mint mindig, ezúttal is – hivatalosak voltak az MNOÖ közgyűlésének tagjai, hivatalának és regionális irodáinak munkatársai, a megyei szervezetek vezetői, valamint további meghívott szakemberek. A szokásokhoz hűen tematikus kirándulással színesített munka zajlott – utóbbinak ezúttal a jövő évre tervezett, az önkormányzat stratégiája mentén megvalósítandó projektek előkészítése volt a célja. A kihelyezett ülést évről-évre más-más helyszínen rendezik meg, idén az országos német önkormányzat által fenntartott pécsi Koch Valéria Iskolaközpontban került rá sor.

A rendezvény kezdete épp Márton napra esett, s ebből adódóan, ráhangolódásképpen a vendégek Pécs főterére látogattak, ahol a város német nemzetiségi oktatási intézményeiből több mint 600 gyermek mutatott be látványos zenés-lampionos Márton napi felvonulást. Azt követően Englenderné Hock Ibolya köszöntötte a megjelenteket. Az MNOÖ elnöke kiemelte, hogy a hétvégi együttlét célja kettős: amellett, hogy a résztvevők munkacsoportokban a stratégia tartalommal való megtöltésén dolgoznak, fontos, hogy kellemes körülmények között végre újra személyesen is találkozhassanak, beszélgethessenek egymással.

Szombaton délelőtt ülésezett az önkormányzat közgyűlése. A magyarországi németek legfőbb döntéshozó testülete ezúttal jobbára technikai jellegű ügyeket tárgyalt, és az idei költségvetés negyedik módosítását követően megszavazta az MNOÖ közgyűlését, bizottságait, hivatalát, regionális irodáit és intézményeit érintő tavalyi tevékenység- és eredménybeszámolót. A vaskos dokumentumból kiderült, hogy az összetett és intenzív tevékenység fókuszában személyi döntéseken és építési beruházásokon túl a belföldi és nemzetközi kisebbségpolitikai érdekképviselet állt, amin felül úttörő oktatás- és kultúrpolitikai intézkedések is megvalósultak. A beszámolók sora azzal folytatódott, hogy az elnök és helyettese, Schubert Olívia, majd Ritter Imre német nemzetiségi képviselő az elmúlt közgyűlési ülés óta történt mérföldköveket tárták a testület elé. Mint kiderült, az elmúlt hónapokban igencsak jelentős volt a nemzetközi kapcsolatokat érintő eseményeken való részvétel, míg Ritter Imre szinte naponta más és más helyütt képviselte az országban a hazai németséget.

A szombati nap második felében a társaság Geresdlakra kirándult. Azért esett a választás e Pécstől mintegy 30 kilométerre fekvő településre, mert a mindössze 700 lelket számláló falu újra és újra kiemelkedő német nemzetiségi kezdeményezésekkel lepi meg az odalátogatókat. A Schulteisz család tagjainak vezetésével egy rendkívül gazdag népviseleti babamúzeumot és mézeskalács-kiállítást tekinthettek meg a vendégek, továbbá gőzgombócot, egy, a falu nevével egybeforrt „sváb” ínyencséget készíthettek, miközben a társaság másik fele a faluban és annak határában található, felújított útmenti keresztekhez sétált el. A kötetlen, énekléssel és táncolással tarkított est közös vacsorával zárult.

Túl a választási ciklus felén az MNOÖ vezetősége úgy döntött, hogy vasárnap egy látványos prezentációban foglalja össze az egybegyűlteknek mindazokat a gazdasági, személyügyi, a törvényi működést biztosító, a projekteket, a stratégiát, az üléseket, az ingatlanokat és tulajdonjogi kérdéseket, az újonnan létrehozott intézményeket, a kommunikációt, a jelentősebb rendezvényeket, a választásokat, a népszámlálást, a partnerekkel való együttműködést, valamint az építési beruházásokat érintő eredményeket, amelyek 2019 novembere óta valósultak meg az MNOÖ berkein belül. A Schubert Olívia által előadott bemutató már hamarosan elérhető lesz az önkormányzat honlapján.

A hétvégi program a munkacsoportok stratégiai terveiről szóló tájékoztatással zárult. Mint kiderült, a politika munkacsoport jövőre mindenekelőtt arra törekszik majd, hogy a parlamenti képviselő és a közgyűlési képviselők a jobb tájékozottság jegyében rendszeres megyei rendezvények keretében, a választásközi időszakban is folyamatosan tájékoztassák a különböző régiókat, megyéket az azokat érintő ügyekről. Az oktatás területén a szakemberek egyrészt új nyelvtanulási modellek kidolgozását és bevezetését szorgalmazzák magyarországi német óvodák számára, másrészt az iskolákban a német nyelv használatának előmozdítását, a magyarországi német jelleg fokozott és következetes megjelenítését, harmadrészt pedig egy, a német nyelv iskolai és iskolán kívüli használatára vonatkozó, intézmények, önkormányzatok és civil szervezetek számára is hozzáférhető javaslatjegyzék elkészítését tervezik. 

A kulturális stratégia mentén két új projekt formálódik: egy ének- és zenei verseny magyarországi német tanulók számára, valamint egy német nemzetiségi oktatási intézményeknek készítendő kiadvány, amely az adott korosztályok számára összegyűjtendő autentikus német népdalokat tartalmaz majd. Az ifjúsági munkacsoport egy olyan kétnyelvű online programnaptár elkészítésén dolgozik, amely településekre, megyékre, illetve tematikus kategóriákra szűrhetően német nemzetiségi programokat vonultat fel, ezen túl pedig a fiataloknak a települési német önkormányzatokba való bevonását célzó kezdeményezést készít elő. A kommunikációval foglalkozó csapat ugyancsak három projektötletet mutatott be: egy helyi intézmények, szervezetek, valamint tudományos körök bevonásával megvalósítandó országos kommunikációs kampányt a németek betelepülésének 300. jubileumi éve alkalmából; egy imázsfilmsorozat létrehozását, amely a hazai német közélet kulcsterületeit mutatja be; továbbá egy podcastsorozat indítását, amelynek keretében lehetőség nyílik bizonyos ügyekről és azok háttereiről részletesen is beszélgetni.

A kihelyezett közgyűlést Németország Szövetségi Belügyminisztériuma (BMI) támogatta.

Megosztás