Döntés a kisebbségi önkormányzatok 2009. évi feladatalapú támogatásáról

Ez a bejegyzés több, mint 2 éve nem frissült, ezért lehetséges hogy a benne található információk elavultak!

A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 2009. április 10-én jóváhagyta a kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatásáról szóló döntést. Összesen 1712 települési és területi kisebbségi önkormányzat, a jelenleg működő önkormányzatok 85%-a nyújtott be igénylést. Közülük 1683 kisebbségi önkormányzat részesül most differenciált többlettámogatásban. Az e célra biztosított költségvetési forrás keretösszege 390 millió forint. A differenciált támogatásnak az egyes kisebbségi önkormányzatok részére történő folyósítására két részletben, 2009. május 15-éig és 2009. augusztus 15-éig kerül sor.

Az egyes kisebbségi önkormányzatoknak nyújtott többletforrás elosztására a differenciált támogatásról szóló 375/2007. (XII.23.) sz. kormányrendeletben foglaltak szerint a szaktárcák képviselőiből álló Kisebbségi Költségvetési Bizottság tett javaslatot. A bizottság munkájában, konzultációs joggal részt vettek a kisebbségek országos önkormányzatainak képviselői is.

A két éve bevezetett differenciált támogatási rendszer célja, hogy a többletfeladatokat ellátó kisebbségi önkormányzatok a teljesítéshez igazodóan jussanak költségvetési forrásokhoz. A differenciált működési támogatás iránti kérelmek száma 2009-ben 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi igényléseket. 2009-ben a kisebbségi önkormányzatok közül a cigány kisebbség helyi és megyei testületei összesen 170 millió forintot meghaladó többletforráshoz jutnak, a német kisebbségi önkormányzatok pedig közel 97 millió forintos differenciált támogatásban részesülnek. Kiemelhető az is, hogy a szlovének valamennyi helyi önkormányzata igényelt és kapott, összesen 2,068 millió forint feladatalapú támogatást.

Forrás:www.nek.gov.hu

Megosztás