Egyedülálló kezdeményezéssel német nemzetiségi tanösvények jöhetnek létre – Különleges projektet indít a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Ez a bejegyzés több, mint 2 éve nem frissült, ezért lehetséges hogy a benne található információk elavultak!

A Pest megyei Pilisszentiván és a baranyai Somberek – a tervek szerint e két németek lakta település alkotja az országos hálózat első két csomópontját. Az MNOÖ 2015-ben ebben a két faluban próbaprojektet szeretne megvalósítani. – Az az általános tapasztalatunk, hogy a településeken működő intézmények, önkormányzatok és civil szervezetek a maguk külön életét élik – Englenderné Hock Ibolya, az országos német önkormányzat oktatási tanácsnoka ezzel indokolja a hálózat-projekt elindításának szükségességét. – Azt szeretnénk elérni, hogy az egymás mellett létezést sokkal inkább a különböző korú és érdeklődési körű csoportok közös cél mentén való együttműködése váltsa fel. Fontos számunka, hogy ez a cél összhangban legyen a hazánkban élő német nemzetiség általános törekvéseivel. Olyan helyi kezdeményezéseket szeretnénk megvalósítani, amelyek az adott projektidőszak lezárultával nem halnak el. Jó lenne, ha az egyes településeken egy-egy új létesítmény – a helyiek büszkesége – jöhetne létre, mégpedig közhasznú tevékenység eredményeképp. Szeretnénk, ha a közreműködők már a munka folyamán is sokat tanulhatnának, és ha mindeközben a településsel kapcsolatos értékes információk látnának napvilágot.

A felmerült több lehetséges ötlet közül az említett két faluban interaktív tanösvényeket hoznak létre: olyan tematikus útvonalakat, amelyek állomások segítségével kalauzolnak végig a falun, és amelyek múltról és jelenről, helyi épületekről, szokásokról, történelemről, a falu fontos személyiségeiről közvetítenek információkat. Mindennek alapjául olyan háttéranyag szolgál majd, amelyet a helyi gyermekek, fiatalok, felnőttek, idősek, politikai döntéshozók, kulturális egyesületek és intézmények közösen gyűjtöttek, rendszereztek és dolgoztak fel. A figyelemfelkeltő, interaktív elemekkel ellátott tájékoztatótáblák, az írásos útikalauzok feladata az lesz, hogy felkeltsék az ösvényt végigjárók érdeklődését, gyarapítsák azok tudását. Az egyes állomásokon a tervek szerint minden megtapintható, élményszerűen megismerhető lesz majd, s a tanösvény akár a település turisztikai vonzerejévé is válhat.

A tanácsnok asszony hangsúlyozza: a tanösvény minden eleme személyes, családi történeteken keresztül mutatja be az adott dolgot. Ennek két oka van: egyrészt az, hogy ez a falutörténet egy kevéssé megkutatott szelete, másrészt pedig az, hogy a száraz tényeknél érdekesebb és könnyebben megjegyezhető. Úgy tervezik, hogy az összegyűjtött anyagot – az interjúkat, fotókat, videofelvételeket – különleges, gyerekek által szerkesztett helytörténeti kiadvány formájában teszik közkinccsé.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016 elején országos konferencia keretében ismerteti a próbaprojektek eredményeit. A hosszabb távú terv pedig az, hogy a németek lakta településeken országszerte hasonló közérdekű programokat indítanak, amelyek egymással regionális hálózatot alkotnak.

Az efféle közösségi fejlesztési projektek Magyarországon újdonságnak számítanak, Németországban azonban hagyományuk van, ezért az MNOÖ igénybe kívánja venni német szakértők segítségét és tapasztalatát. A magyarországi német hálózatépítési projekt a Németországi Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériumának anyagi támogatásával valósulhat meg.

További információk: Englenderné Hock Ibolya, oktatásstratégiáért felelős tanácsnok, Magyarországi Németek Országos Önkormányzata: +36 30 630 6661; hockibi@dus.sulinet.hu

Megosztás