Egyre több a felelősség és a teher

Megtartotta nyári ülését a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának közgyűlése

A nyári szabadságok ellenére is 33 fővel határozatképesen ülésezett július 1-jén a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) közgyűlése. A Budapesten tartott tanácskozáson a képviselők számos technikai jellegű napirendi pont mellett aktuális pénzügyi, oktatási, kulturális és politikai kérdéseket is megvitattak. Különös hangsúllyal tárgyalta a testület az országos önkormányzat hivatalának tavalyi tevékenységéről szóló részletes beszámolót, amelyből kiderült: a munkatársak feladatai egyre összetettebbek, és ezzel együtt egyre több felelősség és teher hárul rájuk.

Az idei költségvetés második módosítása után az MNOÖ hivatalvezetője beszámolt a közgyűlésnek a székházban dolgozó stáb 2022. évi tevékenységéről. Dr. Sudár Ágnes tájékoztatása alapján világossá vált, hogy a hivatal mint a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata munkaszervezete fő feladatain túl – nevezetesen a közgyűlés és az MNOÖ bizottságai döntéseinek előkészítése és végrehajtása, valamint az országos önkormányzat és a fenntartásában működő intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása – az elmúlt évben is jócskán kivette a részét egyéb speciális feladatokból: személyügyekből, az országgyűlési választások és a népszámlálás előkészítéséből és nyomon követéséből; az aktualizált MNOÖ-stratégia megvalósítására létrehozott munkacsoportok tevékenységének támogatásából; a saját ingatlanokkal és az aktuális infrastrukturális beruházásokkal kapcsolatos jogi, pénzügyi és szervezési feladatokból; a 2018-ban indított nemzetiségi pedagógus ösztöndíjprogram folytatásából; jelentős kulturális projektekből, a különböző támogatások koordinálásából, és még számos más dologból. Az előterjesztés részeként a regionális irodák vezetői mint a hivatal munkatársai a 2022-ben felmerült kiemelt feladataikról tájékoztatták a közgyűlést. Az MNOÖ ezen területi egységei nem csak a hivatal tevékenységével kapcsolatos feladatokat látják el, hanem a megyei szövetségek, a helyi és területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a civil szervezetek támogatását is. Ennek megfelelően a regionális irodavezetők beszámolóikban szerepeltették az általuk irányított régiókban történteket és az ezzel összefüggésben ellátott feladataikat is.

A közgyűlés ülésén az MNOÖ elszámolt a tavalyi 4. negyedévben megítélt és a napokban kifutó támogatásokkal. A 2023-as első félévi, a német nemzetiségi fenntartású köznevelési intézményeket illető rezsikompenzáció tekintetében a Miniszterelnökség felkérte az országos német önkormányzatot a támogatás felosztására és a Bethlen Gábor Közalapítvány útján történő folyósítására. Az összeg felosztásáról a támogatási összeg kétharmad része tekintetében a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság jóváhagyásával az MNOÖ a benyújtott igények arányosításával döntött. Az együttműködések kialakítására az országos önkormányzat veszi fel a kapcsolatot a támogatásban érintettekkel.

További téma volt az az aktualitás, amely szerint az Országgyűlés ez időben tárgyalja a pedagógusok új életpályájáról szóló törvényjavaslatot. A jogszabály elfogadása rövid határidővel kötelezettségeket ró az oktatási intézmények fenntartóira – így többek között az MNOÖ-re is – és a köznevelési intézmények vezetőire. Ezért az új jogszabállyal kapcsolatos fenntartói döntések meghozatalával a közgyűlés az Oktatási, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságot hatalmazta fel az ezzel kapcsolatos intézkedések és döntések meghozatalára azzal a kikötéssel, hogy az említett bizottságok a közgyűlést a következő rendes ülésen tájékoztatják a fejleményekről. Az MNOÖ és a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ a törvényre vonatkozó kormányrendeletek megjelenését követően online megbeszéléseken tájékoztatja az oktatási intézményeket a jogszabály passzusainak alkalmazásáról.

2019-ben a közgyűlés a hosszú időn át hivatalban lévő, 2018-ban elhunyt MNOÖ-elnök emlékére megalapította a Heinek Ottó-díjat. A kitüntetést kétévente ítélik oda fiatal tudósoknak egy-egy kiemelkedő magyarországi német témájú disszertációért, monográfiáért vagy tudományos publikációért. A díjat az Otto-Heinek-Nachwuchsförderung keretéből támogatandó projektek kiválasztására alakult munkacsoport javaslata alapján a közgyűlés ítéli oda, és azt a Magyarországi Német Önkormányzatok Napján megrendezésre kerülő országos gálán adják át. A 2024. évi Otto Heinek-díj pályázati felhívása augusztus 18-én jelenik meg.

Az országos német önkormányzat elnöke, Englenderné Hock Ibolya és általános helyettese, Schubert Olívia szokás szerint beszámoltak az önkormányzat legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakának legfontosabb tevékenységeiről. A dokumentumból kiderül, hogy a kiemelt fontosságú feladatok középpontjában többek között az aktuális pályázatok és támogatások, az MNOÖ képviselőinek részvételével tartott rendezvények, vagy éppen a külső partnerekkel való folyamatos egyeztetés állt. Nem kevésbé releváns a már említett MNOÖ-stratégia megvalósítása, különös tekintettel a kommunikáció és az ifjúsági munka területén megvalósult eredményekre, valamint a jogalkotó kérésére a hatályos jogszabályok kapcsán állásfoglalások megfogalmazása. Mindemellett a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium, a pécsi Lenau Ház, a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont gimnáziuma és tornaterme, valamint a budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium aktuális infrastrukturális beruházásai is folyamatos elfoglaltságot feltételeztek.

Megosztás