Englenderné Hock Ibolya: “Még átláthatóbbá kell tennünk a parlamenti munkát”

A frissen felújított budapesti székházban tárgyalt az országos német önkormányzat közgyűlése

Búcsúztatással kezdődött május 21-én a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 47 fős döntéshozó testületének ülése: Englenderné Hock Ibolyaelnök megköszönte Dr. Buzál Attilánakaz MNOÖ érdekeit szolgáló sokéves odaadó munkáját. Az ügyvéd 23 év után búcsúzott az országos önkormányzattól. Ezt követően eskütételre került sor: miután egy képviselő megbízatása nemrégiben megszűnt, a Budapesten tartott tanácskozás elején a mandátumot átvevő Pillerné Fódi Ilona Erzsébet letette a képviselői fogadalmat.

Az ünnepélyes pillanatokat követően az MNOÖ gazdasági vezetője ismertette a tavalyi esztendő zárszámadását. Tóthné Szabó Ildikó kiemelte, az országos önkormányzat háza táján 2021-ben is komolyan éreztette hatását a koronavírus-járvány – mindenekelőtt az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási és kulturális intézményekben. A közgyűlés elé terjesztett dokumentumból azonban kiderült, a megszokottól eltérő tanév, valamint a Magyarországi Német Színház csaknem fél éves bezárása mellett azért jócskán akadtak örömteli fejlemények is: 2021 januárjában létrejött és azóta is hatékonyan működik a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ, és általában elmondható, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működése, gazdálkodása a tavalyi évben is kiegyensúlyozott volt. Az intézményekben német és magyar kormányzati támogatások révén számos projekt valósulhatott meg, sőt jelentős beruházásokra is sor kerülhetett – például a pécsi Koch Valéria Iskolaközpontban, a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnáziumban és az MNOÖ budapesti székházában.

A közgyűlés elfogadta az országos német önkormányzat kötelékében működő gazdasági társaságok, valamint a más szervezetekkel közösen fenntartott oktatási intézmények tavalyi költségvetési beszámolóját is.

A testület megszavazta az önkormányzat 2022. évi büdzséjének első módosítását, amelyet többek között az oktatási intézményekre vonatkozó aktuális normatíva-határozat, valamint a beruházások megvalósítása kapcsán az építőiparban elszabadult árak okozta nehézségek indokolnak.

Terjedelmes dokumentumban foglalta össze a tavalyi és tavalyelőtti tevékenységét az MNOÖ hivatala és 11 regionális irodája. A beszámolóból kiderült, hogy felsorolni is nehéz a hivatali apparátus jelentősebb feladatait – a világjárvány okozta nem várt feladatok, új munkatársak integrálása, államkincstári ellenőrzés, a GDPR-megfelelés biztosítása, a székházfelújítás, a pedagógus-ösztöndíjprogram, az önálló pedagógiai és módszertani központ létrehozása, intézményátvételek körüli jogi és gazdasági teendők, számos infrastrukturális beruházás és kulturális projekt, az új honlap, új tanösvények létrehozása, stratégiaalkotás –, miközben a regionális irodák vezetői a hozzájuk tartozó települési, megyei és regionális német önkormányzatok, szövetségek, illetve civil szervezetek munkáját is segítik.

Tovább bővülhet a települési német önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények száma, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közgyűlése ugyanis egyetértését adta ahhoz, hogy a szederkényi és a lánycsóki német önkormányzatok átvegyék községeik óvodájának és bölcsődéjének fenntartói jogát. A nemzetiségi törvény értelmében ez abban az esetben történhet meg, ha az adott intézményben a gyermekek, illetve tanulók legalább háromnegyede részt vesz a nemzetiségi óvodai nevelésben, illetve iskolai nevelésben-oktatásban. Ahhoz, hogy egy bölcsőde, óvoda vagy iskola nemzetiségi önkormányzati fenntartásba kerülhessen, minden szempontból meg kell felelnie az országos német önkormányzat szigorú kritériumainak. A közgyűlés tanácskozásán elhangzott, az ezzel kapcsolatos legfontosabb cél a közeljövőben az említett intézményekben folyó munka színvonalának további növelése.

Kulturális csoportok felszerelésére vonatkozó, német belügyminisztériumi támogatás elosztásáról tájékoztatta a közgyűlést a kulturális és média bizottság. A beszámolóból kiderült, hogy a testület a beérkezett 34 pályázatból 31-et talált támogathatónak. Eszerint 31 kulturális egyesület összesen valamivel több mint 33 ezer eurónyi összegből szerezhet be hangszereket és népviseleti ruhadarabokat.

Ez év november 30-val lejár a Magyarországi Német Színház jelenlegi igazgatójának megbízatása. A szekszárdi teátrumot 2017 óta vezető Lotz Katalin – egy további aspiráns mellett – újra benyújtotta igazgatói pályázatát, amelyet egy nyolctagú szakmai bizottság ezúttal is megfelelőnek talált. A szakmai állásfoglalást követően a színházat fenntartó országos önkormányzat legfőbb döntéshozó testülete is jóváhagyta, hogy a DBU-ként ismert teátrumban folyó munkát egy újabb, 2027-ig tartó ciklusban is a jelenlegi intendáns vezesse. – Szilárd meggyőződésem, hogy sem a színház mint művészeti forma, sem a német nyelvű színház mint a magyarországi németek kultúrájának megőrzését szolgáló eszköz létjogosultsága nem kérdőjelezhető meg. A színház élő művészet, megmutatja, hogy a világ jelenségei és eseményei hogyan hatnak az egyén életére, és mindez a színházon keresztül megtapasztalhatóvá válik. A színház segít élni – fogalmazott pályázatában a régi-új igazgató, Lotz Katalin.

Schubert Olívia elnökhelyettes szokás szerint írásbeli jelentést készített az MNOÖ vezetősége elmúlt körülbelül negyedévnyi tevékenységéről. A dokumentumból kiderül, hogy a feladatok széles palettáján az önkormányzati fenntartásban lévő intézmények ingatlanjai és pályázati projektek körüli feladatoktól az országgyűlési választásokon, a nagyszámú rendezvényeken, valamint a folyamatos bel- és külföldi szakmai kapcsolattartásokon át az infrastrukturális beruházások koordinálásáig temérdek teendő akadt. Ugyanígy az újraválasztott német nemzetiségi képviselő is tájékoztatta a közgyűlést a munkájáról. A szóban kiegészített írásbeli dokumentumból nyilvánvalóvá vált: Ritter Imre márciusban leginkább a parlament választások előtti kampányhajrára koncentrált, majd az áprilisi-májusi feladatainak fókuszában már az új összetételű országgyűlés munkájában való részvétel állt. Mint elmondta, elkezdte az egyeztetéseket az egyes frakciókkal, a célja továbbra is az, hogy a nemzetiségeket közvetlenül érintő ügyeket kiemelje a napi politikai csatározásokból.

Englenderné Hock Ibolya részletes tájékoztatást adott az április 3-i országgyűlési választásokról. Az MNOÖ elnöke Ritter Imrével együtt kiemelte, nagyszerű, hogy a német közösségnek ismét sikerült elérnie a kedvezményes kvótához szükséges szavazatszámot, azonban ez különböző okoknál fogva korántsem tűnt biztosnak. Hangsúlyozta, a következő választásokig még nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni a folyamatos kommunikációra, amelynek célja a parlamenti munka még átláthatóbbá és megérthetőbbé tétele.

Az MNOÖ ifjúsági bizottsága az áprilisban tartott 7. országos német ifjúsági konferenciáról adott számot. Richolm Erik, a bizottság tagja elmondta, a Mányon megtartott hétvége központi témája az országos német önkormányzat ifjúsági stratégiájának korszerű tartalmakkal, ötletekkel, konkrét tervekkel való megtöltése volt. A beszámolóból kiderült az is, hogy a fiatalok négy munkacsoportban ötleteltek egy stilizált és kényelmes német népviselet és egy tehetségfejlesztő program kidolgozásáról, valamint a közösségi médiában való még hatékonyabb kommunikációról és a fiatalok helyi szerepvállalásáról.

Már röviddel Heinek Ottó, az MNOÖ egykori elnökének halála után felmerült az ötlet, hogy méltó lenne róla elnevezni el egy intézményt vagy közösségi teret. A koronavírus-járvány miatt ennek megvalósítására csak most kerülhet sor. A kabinet és az elnök javaslatára a közgyűlés megszavazta, hogy a Magyarországi Németek Háza nagy rendezvénytermét Heinek Ottóról nevezzék el. – Heinek úr nagyra becsülte a magyarországi német képzőművészetet, ezért helyénvalónak tartjuk, hogy róla nevezzünk el egy olyan termet, amelyben a német közösségünkhöz tartozó művészek kiállításai kapnak helyet – fogalmazott Englenderné Hock Ibolya. Az elnök elmondta, az említett, május 30-ra tervezett névadó esemény résztvevői a két Heinek Ottó-díjjal kitüntetett fiatal kutató, dr. Márkus Beáta és dr. Bechtel Helmut Hermann előadását hallgathatják meg. Hozzátette, azt est az MNOÖ belső rendezvényének minősül.

Megosztás