Koch Valéria-díj 2017

Ez a bejegyzés több, mint 2 éve nem frissült, ezért lehetséges hogy a benne található információk elavultak!

Középiskolások esetében a nevezés az érintett oktatási intézmény feladata.

Felsőoktatási intézményben végzettek esetében a hallgató egyénileg pályázik a tanszék, ahová a diplomamunkát benyújtotta, támogatásával. Több pályázó esetében az MNOÖ arra kéri az intézményeket, hogy hozzanak előzetes döntést és állítsanak fel sorrendet a jelöltek között. A díjak megosztására nincs lehetőség. A Koch Valéria-díjat csak a magyarországi német nemzetiséghez tartozók kaphatják meg.

A javaslathoz a következő mellékleteket kell csatolni:

– Középiskolások esetében:

a) táblázatos önéletrajz

b) lakóhely szerinti német nemzetiségi önkormányzat és/vagy egy magyarországi német egyesület ajánlása indoklással

c) a legutóbbi év végi bizonyítvány másolata – feltétel a jó tanulmányi eredmény (min. 4,0-es átlag), kiemelkedő teljesítmény német nyelv és irodalom tantárgyban (5), jó magatartás és szorgalom)

d) egy 1-2 A4-es oldalnyi terjedelmű fogalmazás a német nemzetiségi területen kifejtett tevékenységeiről kitekintéssel a jövőre

e) pályázó otthoni címe, telefonszáma, e-mail címe

– Végzős hallgatók esetében:

a) táblázatos önéletrajz

b) lakóhely szerinti német nemzetiségi önkormányzat és/vagy egy magyarországi német egyesület ajánlása indoklással

c) a tanszék ajánlása

d) a szakdolgozat és annak konzulensi értékelése

e) egy 1-2 A4-es oldalnyi terjedelmű fogalmazás a német nemzetiségi területen kifejtett tevékenységeiről kitekintéssel a jövőre

f) pályázó otthoni címe, telefonszáma, e-mail címe

A javaslatokat német nyelven, 2016. október 15-ig az MNOÖ Hivatalának (1026 Budapest, Júlia u. 9., Levélcím: 1537 Budapest, Pf. 348.) kell benyújtani. A kiválasztáshoz tartozik a középiskolások esetében egy beszélgetés is, melyre a jelölteket – akik a fenti követelményeknek megfelelnek – a beküldési határidő lejártát követően hívjuk meg.

A díjak átadására az MNOÖ 2017. évi Országos Gáláján, a Magyarországi Német Önkormányzatok Napján, Budapesten kerül sor.

Megosztás