Magyarország soha nem volt multikulturális?

Ez a bejegyzés több, mint 2 éve nem frissült, ezért lehetséges hogy a benne található információk elavultak!

Budaörs, 2015. május 29.

Kövér László Úrnak, az Országgyűlés elnökének

Tárgy: Nemzetiségi kérdés

Magyarország sohasem volt multikulturális társadalom?

A kérdés megválaszolására felkérve: Orbán Viktor miniszterelnök

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24) OGY határozat (HHSZ) 124. § (2), (4) bekezdései alapján, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (Ogytv.) 29. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek eleget téve az alábbi kérdést intézem:

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Magyarország sohasem volt multikulturális társadalom?

A Miniszterelnök Úr a 2015. május 19-én Strasbourgban elmondott beszédeiben, valamint az azt megelőző és követő sajtótájékoztatókon elhangzott néhány mondat vagy mondatrész, illetve az írott és elektronikus sajtóban ezekkel kapcsolatban megjelent tudósítások aggodalmat keltettek a Magyarországon élő nemzetiségek körében.

Ilyenek voltak: „…mert mi sohasem voltunk multikulturális társadalom,…”; „Mi értéknek tekintjük azt, hogy Magyarország homogén ország: kultúrájában, gondolkodásmódjában, civilizációs szokásaiban meglehetősen homogén képet mutat. Szerintünk ez érték, nem is szeretnénk ezt feláldozni.”; „Meg akarjuk őrizni Magyarországot magyar országnak.”

Magyarország népességének közel 10 %-át még ma is nemzetiségek alkotják. A Magyar Tudományos Akadémia kiadott nyilatkozata szerint Magyarország Közép-Európa része, amely régiót semmi sem jellemez jobban, mint a jól szervezett, kulturális identitásukhoz ragaszkodó kisebbségek jelenléte. A kulturális sokszínűség ezen felül érték, amely állami védelemben részesül, nemcsak a Magyarországon jelenleg hatályos nemzetiségi törvény, hanem több, különböző nemzetközi szerződés alapján is. Aki ezt tagadja, az a kisebbségi közösségek elismerését, a kisebbségi közösségekhez tartozó és azok fontosságának tudatában élő embereknek a politikai közösséghez való tartozását vonja kétségbe.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az elmúlt XX. század sajnálatos jellemzője volt az eszközökben nem válogató erőszakos magyarosítás. Hadd utaljak csak a magyarországi németek több, mint 200.000 ember erőszakos elűzésére, melynek jövőre lesz a 70. évfordulója.

Az utóbbi években reményt keltő változások voltak a magyarországi nemzetiségeket érintően a magyar politikában, örömmel hallgattuk Miniszterelnök Urat, amikor az Angela Merkel kancellár asszonnyal közös sajtótájékoztatót a következő szavakkal nyitotta meg:

„A magyar nép nemcsak tiszteli, de kedveli is a németeket, amiben óriási szerepe van a Magyarországon élő németeknek, akik nagy tiszteletet vívtak ki a maguk számára, és az ő képviselőjük része volt a mai delegációnak.”

Hisszük, hogy a magyar politika az erőszakos magyarosítással egyszer és mindenkorra szakított.

Tisztában vagyok vele, hogy az úgymond szövegkörnyezetükből kiragadott mondatok, félmondatok sokszor téves következtetésre adnak lehetőséget. Ezért arra kérem Miniszterelnök Urat, hogy válaszában fejtse ki az idézett mondatokkal, a multikulturalizmussal, a homogén és magyar társadalommal kapcsolatos világos álláspontját.

Válaszát előre is megköszönve, tisztelettel:

Ritter Imre német nemzetiségi szószóló

kapcsolatos világos álláspontját.

Válaszát előre is megköszönve, tisztelettel:

Ritter Imre német nemzetiségi szószóló

Megosztás