MNOÖ Közgyűlés – 2010.02.13.

Ez a bejegyzés több, mint 2 éve nem frissült, ezért lehetséges hogy a benne található információk elavultak!

A közgyűlés a következő napirendi pontokat tárgyalta:

1.A Vagyonnyilatkozati, Mandátumvizsgáló és Összeférhetetlenségi Bizottság beszámolója Bese Gergő Péter és Vilmos István megbízólevelének felülvizsgálatáról

2. Bese Gergő Péter és Vilmos István eskütétele

3. A Vagyonnyilatkozati, Mandátumvizsgáló és Összeférhetetlenségi Bizottság beszámolója az MNOÖ képviselőinek vagyonnyilatkozatáról

4. Határozat Szeitz Mária asszony mandátumának megszűnéséről

5. Határozat az MNOÖ 2010. évi költségvetéséről

6. Határozat a Baranyai Német Központról

7. Határozat az MNOÖ teljesítménytervéről

8. Határozat az elnök illetményéről, költségátalányáról és jutalmáról

9. Határozat a közgyűlési döntési kompetenciájának az MNOÖ oktatási bizottságára való átruházásáról

10. Tájékoztató a BMI-vel folytatott tervezési tárgyalásról

11. Tájékoztató az MNOÖ átmeneti gazdálkodásáról

12. Határozat az MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentéséről

13. Határozat az MNOÖ Hivatala alapító okiratáról

14. Határozat az MNOÖ Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról

15. Határozat az MNOÖ képviseletéről Heinek Ottó személyében a MEH Kisebbségi Költségvetési Bizottság

16. Egyebek

Megosztás