MNOÖ Közgyűlés – 2012.02.18.

Ez a bejegyzés több, mint 2 éve nem frissült, ezért lehetséges hogy a benne található információk elavultak!

1. A Mandátumvizsgáló, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenségi Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozatok beérkezéséről

2. Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról

3. MNOÖ 2011. évi költségvetésének módosítása

4. Határozat az MNOÖ 2012. évi költségvetéséről

5. Határozat az MNOÖ 2012. évi munkatervéről

6. A Deutsches Haus Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsága elnökének és tagjának megválasztása

7. Határozat az MNOÖ 2012. évi közbeszerzési tervéről

8. Határozat a Közbeszerzési Döntőbizottság megbízásáról a budapesti Magyarországi Németek Házában lévő étterem bérletére kiírt pályázat elbírálása ügyében

9. Határozat a Közgyűlés döntési kompetenciájának átadásáról az MNOÖ Oktatási Bizottsága számára a BMI ifjúsági táborok pályázat kapcsán

10. A bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó é s Működtető Közalapítvány alapító okiratának módosítása

11. Az MNOÖ 42./2010 (04.16.) sz. határozatának módosítása az MNOÖ Hivatala és intézményei vagyonnyilatkozat tételi kötelességéről

12. Határozat az MNOÖ oktatási intézményeiben az intézményi étkezési térítési díjakról

13. Beszámoló a BMI-vel folytatott éves tervezési megbeszélésről

14. Beszámoló az MNOÖ bizottságai 2011. évi munkájáról

15. Beszámoló a Magyarországi Német Színház fenntartásának átvételéről

16. Beszámoló a kétnyelvű általános iskolai oktatás bevezetéséről Pilisvörösváron

17. Határozat az elnök jutalmáról

18. Egyebek

Megosztás