Örökös emlékművel gazdagodott a magyarországi németség: Elsőként az MNOÖ közgyűlése ismerhette meg az új országos német tanösvényt

Ez a bejegyzés több, mint 2 éve nem frissült, ezért lehetséges hogy a benne található információk elavultak!

A koronavírus-járvány miatt az eredetileg ez év tavaszára tervezett ünnepélyes, a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma által finanszírozott tanösvényátadót ugyan le kellett mondani, azonban a tervek szerint online átadóra kerülhet sor a közeljövőben. Addig pedig csupán az MNOÖ közgyűlési tagjai és néhány meghívott vendég járhatták be szakértői vezetéssel a rendkívül színvonalas új tanösvényt. – „Kezdetben volt az Ige”, olvashatjuk a János evangélium elején. A magyarországi németek országos tanösvénye esetében pedig „kezdetben volt az ulmi dereglye” – világított rá humorosan dr. Erb Maria nemzetiségi szakértő (ELTE, Magyarországi Németek Kutatóközpontja) az MNOÖ legújabb projektjének helyszínén, a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja udvarán nemrég átadott, impozáns, eredeti méretű ulmi dereglye formájú foglalkoztatóteremre. A nemzetiségi szakember egy maroknyi szakértői csapattal hívta életre a frissen átadott országos német tanösvényt. A projektben közreműködtek: Frey Mária (Koch Valéria Iskolaközpont), Szauter Terézia, Manz Alfréd és Emmert József (MNÁMK), Englenderné Hock Ibolya és Sax Ibolya (MNOÖ), valamint Pánovicsné Szeiberling Krisztina (PTI Communications). Grafikusok: Ivanov Anna und Ferling Szonja.

Az információs táblákat, interaktív elemeket és kísérőfüzetet magában foglaló tematikus sétaút vezérmotívuma a „Közösség”. E téma köré rendeződnek különböző tematikus súlypontjai, így a németek betelepítése, a hagyományos családi szerepek, a falusi közösségek együttélése, a megélhetés, az anyanyelv, a vallási közösségek és modern közösségi formák, valamint a fenntartható hagyományőrzés és a magyarországi német identitás lehetséges irányzatai.

– Amikor megszületett az elhatározás, hogy készítünk egy országos tanösvényt, nem gondoltam volna, mekkora munkával állunk majd szemben. Rendkívül színvonalas lett, úgy gondolom, hogy méltó, örök emlékművel gazdagodott általa a magyarországi német közösség – hangsúlyozta köszöntőjében Englenderné Hock Ibolya, aki különleges meglepetéssel készült a tanösvény megvalósításában közreműködő szakértői csapat számára. A nyolc állomás mindegyikét – főbb jellemzői alapján – a készítőcsapat egy-egy tagjához rendelte, és ezt szívhez szóló, kis ajándékkal kiegészített köszönőbeszédben indokolta.

A délután folyamán az MNOÖ közgyűlése ülésezett. A 18 napirendi pont megtárgyalása Englederné Hock Ibolya MNOÖ elnöknek és Tóthné Szabó Ildikó gazdasági vezetőnek az MNOÖ ez év első félévét tárgyaló pénzügyi beszámolójával vette kezdetét, melyből kiderült, hogy a koronavírus-járvány az MNOÖ és intézményeinek gazdálkodását is negatívan érintette. A bevételek ugyan a tervezettek szerint alakultak, azonban a különböző kényszerhelyzetek, mint például az érettségi vizsgák biztonságos lebonyolítása, vagy épp az otthoni munkavégzés kereteinek kialakítása, de a Magyarországi Német Színháznak odaítélt, majd visszavont állami támogatás kiesése is jelentős többletkiadással terhelték a költségvetést.

A testület elvi állásfoglalást bocsátott ki arról, hogy az országos német önkormányzat ez év december 1-jétől Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központot létesít. Az indoklás szerint az MNOÖ 2005-ben a magyarországi német oktatási és nevelési rendszer professzionális szakmai támogatása érdekében hozta létre a Magyarországi Német Pedagógiai Intézetet, amelyet 2014-ben a jogi környezet változása miatt tagintézményként a Koch Valéria Iskolaközponthoz rendeltek. Annak érdekében, hogy az azóta számos új feladatot ellátó intézmény a jövőben is szabályszerűen működhessen, indokoltnak ítélték a fenti lépést.

A 2019-es év nem volt kevésbé nehéz az azt megelőzőnél − állt az MNOÖ éves beszámolójában, ezzel Englenderné Hock Ibolya elnök elődje, Schubert Olívia elnökhelyettes súlyos balesetére utalt, melyből kifolyólag rendkívüli választások váltak szükségessé; ezen túl több építkezés, fontos kül- és belföldi kisebbségpolitikai érdekképviseleti ügy, továbbá oktatásügyi és kultúrpolitikai intézkedés miatt is mozgalmasan telt az év.

Az MNOÖ fenntartásában működő kulturális és oktatási intézmények előző évi beszámolói is elhangzottak a tanácskozáson. A pécsi Koch Valéria Iskolaközpont, a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium, a budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium, valamint a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja és a győri Audi Hungária Iskola a statisztikai adatokon túl számos iskolai és iskolán kívüli tevékenységéről is számot adott, melyek sikeréhez mind a tanulók, mind a pedagógusok nagy mértékben, kiváló színvonalú munkával járultak hozzá. A jelentésekben a különböző identitásmegtartó és identitásközvetítő programok, valamint közösségépítő események kapták a főszerepet, emellett kulturális- és sportesemények, pályaorientációs és tájékoztatóprogramok, diákcserék, versenyek, nyelvi és érettségi vizsgák, valamint különböző innovatív kezdeményezések is megvalósultak. Beszámoltak továbbá számos kiváló iskolai eredményről és a járványhelyzet alatti digitális oktatás során szerzett, jobbára pozitív tapasztalatokról is.

A szekszárdi Magyarországi Német Színház a tájékoztatója alapján 2019-ben hat premiert tartott. A színház beszámolt egy további ún. TaschenTheater-Produktion (Zsebszínház) előadásról, mely a legfiatalabb nézőket célozza meg mobil előadás formájában. A jelentés szerint tavaly 14.505 néző előtt összesen 157 előadásra került sor, abból 70 tájelőadás volt; a tájékoztatás szerint a színház megerősítette a marketingtevékenységét, újraélesztette a németországi Bautzenben székelő Német-Szorb Népszínházzal való partnerkapcsolatát, továbbá fiatalokat célzó új projektek indulhattak.

Számos különböző csatornán és projekten keresztül éri el a nagyközönséget – áll a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár éves jelentésében. Az intézmény egyrészt professzionális online-jelenléttel számol be a magyarországi németeket érintő kezdeményezésekről, másrészt országszerte közkedvelt és jelentős hagyományőrző, értékmentő projekteket bonyolít, harmadrészt pedig rendezvényeket kínál a Magyarországi Németek Házában és a pécsi Lenau Házban is.

Ritter Imre magyarországi német parlamenti képviselő is beszámolt a közgyűlés legutóbbi tanácskozása óta elvégzett munkájáról. Egyik legfontosabb feladata a nemzetiségi pedagógusokat célzó ösztöndíjpályázat idei folytatásának biztosítása volt. Az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága kezdeményezésére első ízben 2019 februárjában pályázhattak Nemzetiségi Pedagógus Ösztöndíjra a nemzetiségi óvodapedagógus-, a nemzetiségi tanító-, tanár és szaktanár képzésben részt vevő nemzetiségi hallgatók. A juttatás mintegy 4,2 milliárd forintot kitevő pénzügyi forrását a Miniszterelnökség biztosítja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével. Szeptember 21-én a budapesti Magyarországi Németek Házában (HdU) tartott sajtótájékoztató keretében jelentette be Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint Ritter Imre a 2020/21-es tanév Nemzetiségi Pedagógushallgatói Ösztöndíj kiírását. A nemzetiségi képviselő ezen kívül további sikeres áttörésekről is beszámolt – többek között a magyarországi német rádió- és televízió szerkesztőség helyzetének előrelátható javulásáról.

Megosztás