Pályázati felhívás az Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala jogi referens munkakör betöltésére

Ez a bejegyzés 2022. január 31. napon hatályát vesztette!

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala vezetője a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 119.§. (4) bekezdése, valamint a 153.§ (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatalánál jogi referens munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony

A foglalkoztatás jellege:teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala (1026 Budapest, Júlia u. 9.)

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala jogi feladatainak ellátása kamarai jogtanácsosként, vagy jogi előadóként.
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Hivatala, továbbá az Önkormányzat fenntartásában működő intézményeinek tekintetében kiemelten önkormányzati beruházások szerződéseinek előkészítése és kezelése. A Hivatal és Önkormányzat működéshez szükséges vállalkozási, megbízási szerződések, bérleti szerződések előkészítése, ellenőrzése. Külső partnerekkel kötendő együttműködési, támogatási megállapodások előkészítése, ellenőrzése. Belső partnerekkel való egyeztetés, kapcsolattartás. Munkajogi dokumentumok, állásfoglalások készítése. Peres, peren kívüli ügyek vitele. Belső szabályzatok előkészítése, előterjesztések előkészítése. Jogi véleményezés.

A munkakörben elvárt lényeges személyi kompetenciák:
Jó kommunikációs készség, rugalmasság, precizitás, csapatmunka, önálló munkavégzés, megbízhatóság.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény köztisztviselőkre vonatkozó rendelkezései, valamint a belső szabályozás az irányadók.

Pályázati feltételek:
1. jogi egyetemi végzettség
2. felsőfokú német nyelvtudás szóban és írásban
3. felhasználói szintű számítógépes ismeret
4. büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a német nemzetiséghez való tartozás
 • ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos mellett szerzett legalább egy éves gyakorlat
 • jogi szakvizsga megléte
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget, képzettséget, esetleges nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata
 • további előnyként megjelölt feltételek igazolása
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálástól azonnal

A pályázat benyújtásának határideje:2022. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sudár Ágnes, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala vezető helyettese (elérhetőség: sudaragnes@ldu.hu telefon: +36-1/212-9151) nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:Postai úton a pályázat benyújtási határidejéig beérkezőleg, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala postacímére (1537 Budapest, Pf. 348.) vagy az ldu@ldu.hu e-mailcímre történő megküldéssel. Kérjük a borítékon, illetve az e-mail tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését: „jogi referens”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 11.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • ldu.hu
 • LdU / MNOÖ – Facebook
 • kozigallas.gov.hu
Megosztás