Pályázati felhívás az MNOÖ Hivatala gazdasági csoport gazdasági referens munkakör betöltésére

Ez a bejegyzés több, mint 2 éve nem frissült, ezért lehetséges hogy a benne található információk elavultak!

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1026 Budapest, Júlia u. 9.

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala teljes körű könyvelés integrált ügyviteli program használatával, banki és házipénztári feladatok ellátása, a kincstári bérszámfejtéshez kapcsolódó adatszolgáltatás, a civil szervezetek részére nyújtott támogatások kezelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a belső szabályozás az irányadók.

Pályázati feltételek:

1. legalább középiskolai végzettség és emellett pénzügyi-számviteli képesítés

2. költségvetési területen szerzett szakmai gyakorlat

3. felhasználói szintű számítógépes ismeret

4. büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• a német nemzetiséghez való tartozás

• főiskola, felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség

• államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés. Ebben az esetben a pályázónak szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel

• önkormányzati költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat

• német nyelv ismerete

• jártasság integrált pénzügyi szoftverek alkalmazásában

• Microsoft Office program (elsősorban Word, Excel alkalmazások) felhasználói szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes szakmai önéletrajz

• 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

• iskolai végzettséget, képzettséget és engedélyt igazoló okiratok másolata

• előnyként megjelölt feltételek igazolása

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. március 19-től

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Szabó Ildikó a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala gazdasági vezetője (elérhetőség: tothneildiko@ldu.hu telefon: +36-1/212-9151) nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a pályázat benyújtási határidejéig beérkezőleg, a pályázatnak a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala postacímére (1537 Budapest, Pf. 348.) vagy az ldu@ldu.hu e-mailcímre történő megküldésével történik. Kérjük a borítékon, illetve az e-mail tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését: „gazdasági referens”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

• https://kozigallas.gov.hu

• www.ldu.hu

• Neue Zeitung hetilap

Megosztás