Pályázati felhívás az MNOÖ Hivatala gazdasági csoport gazdasági referens munkakör betöltésére

Ez a bejegyzés több, mint 2 éve nem frissült, ezért lehetséges hogy a benne található információk elavultak!

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1026 Budapest, Júlia u. 9.

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala munkaügyi feladatainak ellátása, Kincstári bérszámfejtéshez kapcsolódó adatszolgáltatás, civil szervezetek részére nyújtott támogatások kezelése, teljes körű könyvelés integrált ügyviteli program használatával, banki és házipénztár feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései, valamint a belső szabályozás az irányadók.

Pályázati feltételek:

1.legalább középiskolai végzettség és emellett pénzügyi-számviteli képesítés

2.költségvetési területen szerzett szakmai gyakorlat

3.felhasználói szintű számítógépes ismeret

4.büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– a német nemzetiséghez való kötődés

– főiskola, felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség

– államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés. Ebben az esetben a pályázónak szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel

– önkormányzati költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

– jártasság integrált pénzügyi szoftverek alkalmazásában

– német nyelv ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– fényképes szakmai önéletrajz

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

– iskolai végzettséget, képzettséget és engedélyt igazoló okiratok másolata

– előnyként megjelölt feltételek igazolása

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. augusztus 1-től

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Szabó Ildikó a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala gazdasági vezetője (elérhetőség: tothneildiko@ldu.hu telefon: +36-1/212-9151) nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a pályázat benyújtási határidejéig beérkezőleg, a pályázatnak a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala postacímére (1537 Budapest, Pf. 348.) vagy az ldu@ldu.hu e-mailcímre történő megküldésével történik. Kérjük a borítékon, illetve az e-mail tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését: „gazdasági referens”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.ldu.hu

Neue Zeitung hetilap

Megosztás