Schindler László: „Az identitásunk megőrzéséhez szükséges impulzusokat a gyermekek jobbára már csak az iskolában kapják meg” – Interjú az országos német önkormányzat oktatási bizottságának elnökével

Ez a bejegyzés több, mint 2 éve nem frissült, ezért lehetséges hogy a benne található információk elavultak!

▪ A bizottság fontos feladatairól és aktuális projektjeiről

„Bizottságunk minden oktatással és képzéssel kapcsolatos feladatot kézben tart. Oktatási tervezeteket vitatunk meg, szakmailag támogatjuk a hozzánk tartozó intézményeket munkaterveik, tevékenységi területük, alapító okiratuk, illetve működési szabályzatuk kialakításában. Szakmai munkájukat is mi felügyeljük: ide tartozik a nyelvvizsgák és érettségi vizsgák lebonyolítása. Különösen fontosnak tartjuk a minőségi pedagógiai munka elősegítését, illetve a nemzetiségi programok megvalósítását.

Az intézményeink munkájához szükséges esetleges kérdésekben is állást kell foglalnunk. Ezek közé tartozik az intézményvezetői pályázatok előkészítése, az iskolai és óvodai csoportok engedélyezése, de a bizottság dönt az iskolai étkezési hozzájárulásról és a külföldi diákok tandíjáról is. Előkészíti a közgyűlés elé terjesztendő határozatokat és javaslatokat, amelyek részben az MNOÖ-höz tartozó intézmények vezetői kinevezéseit, részben települési német önkormányzatok oktatási intézmények átvételére irányuló törekvéseit érintik. Egész évben segédkezünk országos és regionális programok előkészítésében és támogatásában.

Minden évben kiírjuk a Koch Valéria Díjat, a díjazottakról azonban az ifjúsági bizottsággal együtt döntünk. Az idei nyerteseket a január 12-i gálán személyesen is megismerhettük.

Sokféle projektet támogatunk. Jelenleg több országos tanulmányi verseny van folyamatban, például az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) német nyelv- és irodalomból, az Országos Általános Iskolai Nemzetiségi Tanulmányi Verseny (OÁTV) németből, illetve hon- és népismeretből, nemzetiségi gimnáziumok számára meghirdetett történelemverseny, valamint német nemzetiségi prózamondó verseny. A versenyek nyertesei számára a Német Szövetségi Belügyminisztérium által finanszírozott németországi utat is mi szervezzük.

Ezen kívül hozzájárulunk különböző színházi projektek – például regionális fesztiválok, színháztábor – megvalósulásához. A romániai és lengyelországi német tanári fórumokkal való nemzetközi kapcsolattartás is a mi feladatunk.

Kiemelten fontos projekt az idei évben újabb nemzetiségi tanösvények létrehozása: ezt különösen támogatandónak tartjuk.”

▪ A bizottság állandó munkatársairól

„A bizottságnak öt tagja van, ők mindannyian az oktatásügy egy bizonyos területét képviselik. Közülük négyen ezzel egyidejűleg közgyűlési tagok is. Dr. Brenner Koloman lemondása után Dr. Erb Maria került a bizottságba, aki az egyetemi szint felelőse. Az óvodákkal kapcsolatos ügyeket Berek Zoltánné Katalin viszi. Az általános iskolákért Győriné Meiszter Katalin felel, a gimnáziumokat pedig Wolfart Máriával ketten felügyeljük. Munkánkat segíti még Englenderné Hock Ibolya oktatásügyekért felelős tanácsnok, és nagy segítséget jelent számunkra Sax Ibolya, az MNOÖ oktatási referense.

Ez az összetétel teszi lehetővé, hogy minden szegmensnek legyen felelőse a bizottságban, és néhányaknak személyes tapasztalataik is vannak az érintett területen.

Munkánk hatékonyabbá tétele érdekében több intézménnyel együttműködünk, ezek közé tartoznak a Magyarországi Német Pedagógia Intézet, a Goethe Intézet, az Országos Nemzetiségi Tanács (ONT), a Külföldi Iskolaügyekért felelős Központ (ZFA), valamint a Nemzetiségi Pedagógiai Országos Központ (POK).”

▪ A bizottság hozzájárulásáról az MNOÖ stratégiájának megvalósításához

„Az oktatásnak fontos szerepe van az identitás megőrzésében. Mivel a gyerekek ebben otthon egyre kevésbé, vagy egyáltalán nem részesülnek, mindezt az oktatási intézményeknek – az óvodáknak, iskoláknak – kell közvetíteniük és továbbadniuk. Ezért fontos célunk, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok legyenek az oktatási intézmények fenntartói. Így ugyanis több jogosultságuk van az elvárások megfogalmazásában és a szakmai munka megítélésében. Ezért támogatjuk az intézmények átvételét, de csak ott, ahol adottak a szükséges feltételek.

E folyamat összehangolása és egyszerűsítése érdekében a bizottságunk kidolgozott egy feltételrendszert az oktatási intézmények átvételéhez, amelyet a közgyűlés is megvitatott és elfogadott.”

▪ A 2020-ig tartó időszak legfontosabb bizottsági feladatairól

„Bizottságunk legjelentősebb, erre az időszakra vonatkozó feladatai közé tartozik egyrészt az oktatási stratégia egyes céljainak, valamint az ehhez tartozó cselekvési tervnek a kidolgozása, másrészt az intézményrendszer kiszélesítése. Ehhez azonban szükség van magasan képzett, motivált és jól fizetett pedagógusokra.

A nemzetiségi óvodapedagógusok számára kiírt ösztöndíjprogram szintén döntő fontosságú. Boldog lennék, ha a nemzetiségi oktatás visszanyerné korábbi szerkezetét, amelyet az új oktatási törvény változtatott meg 2011-ben.

Szintén generális kérdés a tanulók megfelelő taneszközökkel való ellátása. Ebben a tekintetben már tettünk lépéseket, kíváncsi vagyok, mi valósul meg belőle.”

▪ Schindler Lászlóról

„1959-ben születtem, a feleségemmel Bándon élünk. A három gyermekünk már önálló életet él Budapesten, illetve Bécsben.

A veszprémi Lovassy László Gimnázium tanára vagyok, 1985 óta dolgozom ott. Történelmet és honismeretet tanítok. Egyik alapító tagja voltam az 1993-ban létrejött német nemzetiségi tagozatnak. Jelenleg tagozatvezető vagyok. Mindhárom gyermekem ezen a tagozaton érettségizett, és már öt nemzetiségis osztályt kísértem el az érettségiig. Nagyon büszke vagyok tanulóinkra, akik a gimnáziumban, majd a városban és a régióban is fontos szerepet töltenek be.

24 éven át (1990-2014) voltam szülőfalum, Bánd polgármestere. 2002 óta vagyok tagja az MNOÖ oktatási bizottságának, és 2006 óta a közgyűlésnek. Két országos bizottságban – a Köznevelési Érdekegyeztető Tanácsban, valamint a Köznevelési Stratégiai Kerekasztalnál – képviselem a nemzetiségeket.“

Megosztás