Tájékoztató az egykori német kényszermunkásoknak adott elismerési juttatással kapcsolatban

Ez a bejegyzés több, mint 2 éve nem frissült, ezért lehetséges hogy a benne található információk elavultak!

1. Ki tartozik a jogosult személyek köréhez (Jogosultak)? A juttatás feltétele, hogy a kérelmezőt német állampolgársága vagy a német néphez való tartozása miatt 1939.09.01. és 1956.04.01. között valamely külföldi hatalom kényszermunkára kötelezte. Csak az a személy jogosult a kérelem benyújtására, akit civil személyként köteleztek kényszermunkára.

2. Megkaphatják-e a hátramaradottak a juttatást? Ha a jogosult 2015.11.27. és 2017.12.31. között elhunyt, akkor egy hátramaradottja (azaz egy gyermeke vagy a házastársa) megkaphatja a juttatást.

3. Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet? Az egyszeri juttatást csak az írásban benyújtott kérelemre kaphatja meg a kérelmező. A kérelmet német nyelven, a Bundesverwaltungsamt, Außenstelle Hamm, Alter Uentroper Weg 2, 59071 Hamm, Deutschland címre kell elküldeni. A kérelem benyújtására rendelkezésre áll egy külön nyomtatvány, amelyet a szöveg végén található linken tölthetik le vagy a fenti címen kérelmezhetik.

Ha felvilágosításra van szükség, akkor az alábbi telefonos ügyfélszolgálat áll Németországban rendelkezésre: +49 (0) 22899 358 9800, e-mailen pedig az adz@bva.bund.de címen érdeklődhetnek.

4. Mikor ér véget a kérelmezési időszak? A kérelmezési időszak 2017.12.31-én ér véget (jogvesztő határidő)

5. Ki nem igényelheti a juttatást? Nem jogosult a juttatásra, aki méltatlan arra. Az irányelv 8. § 3. bek. alapján méltatlan az, aki – a nemzeti szocialista vagy valamely más önkényuralmi rendszernek jelentős támogatást nyújtott, vagy – háborús bűncselekmény, ill. emberiesség elleni bűncselekményt követett el, abban résztvett, vagy magatartásával az emberiesség alapelveit megsértette, vagy – súlyosan kihasználta helyzetét saját érdekében vagy más hátrányára.

Információk a kérvény kitöltéséhez

Amennyiben nem hiánytalanok a kérvényhez szükséges iratok, akkor sajnos nem lehet kifizetni a juttatást. Éppen ezért, kérjük, vegyék figyelembe az alábbi tájékoztatást:

az 1. ponthoz: Csak a jogosult, a hátramaradottja (lásd 2. pont), vagy egy meghatalmazottja (lásd 3. pont, szükséges a meghatalmazás) nyújthatja be a kérvényt; csak a jogosult vagy a hátramaradott részére fizetik ki a juttatást. A német néphez az a személy tartozik, aki hazájában hitet tett a németsége mellett, amennyiben ezt a hitvallást igazolják bizonyos jellemzők, mint a származás, nyelv, nevelés, kultúra. Elegendő, ha a német néphez való tartozást valamilyen hivatalos dokumentummal igazolják. Kérjük, nyújtsa be a meglévő igazolásokat (hiteles másolatban).

Kérjük, hogy valamilyen hivatalos intézménnyel (pl. hatóság, a Németországi Szövetségi Köztársaság nagykövetsége vagy konzulátusa) töltesse ki a kérvény 2. oldalán található életben léti igazolást (1b pont „hivatalos szerv igazolása”), vagy nyújtson be egy aktuális lakcímbejelentő igazolást.

a 2. ponthoz: Amennyiben a jogosult elhunyt a kérelem benyújtása után, és erről tájékoztatást kap a Bundesverwaltungsamt, akkor ilyen esetben a haláleset után a juttatást kifizetik a hátra maradt házastársnak vagy gyermeknek. Ez akkor is érvényes, ha a juttatásra jogosult 2015.11.27-e után hunyt el, és a hátra maradt házastárs vagy gyermek nyújtja be a kérelmet. A juttatási jogosultság megszűnik, ha a házastárs, ill. a gyermekek a különleges jogutódlást nem jelentik be 2017.12.31-ig.

a 3. ponthoz: Ha a kérelmet harmadik személy nyújtja be, akkor erről megfelelően kell nyilatkozni, és mellékelni kell a meghatalmazást vagy a bírósági, ill. hatósági határozat hitelesített másolatát.

a 4. ponthoz: A kényszermunka az a nem önkéntes, nem rövid ideig tartó munka, amelyet erőszakkal, büntetéssel vagy egyéb a személyt érzékenyen érintő bajjal való fenyegetés mellett kellett végezni. A lakhelyre való rendszeres visszatérés azt jelent, hogy a kényszermunka általában rövid ideig tartott, és így nem jogosít fel a juttatásra. Kérjük, ide írja be a kényszermunkára vonatkozó adatokat és a megfelelő igazolásokat.

az 5. ponthoz: Kérjük, a zökkenőmentes kifizetés érdekében adja meg bankszámlaszámát és bankja adatait, a teljes címet, a nemzetközi BIC és IBAN kódokat. Amennyiben nem német bankszámláról van szó, akkor kérjük, nyújtson be igazolást a banktól (5. b. pont, pecsét és aláírás), hogy a saját számlájáról van szó.

a 6. ponthoz: Kérjük, nyújtson be megerősítést arról, hogy helytálló adatokat adott meg. E nélkül a megerősítés nélkül hiányos a kérelme, és nem lehet azt feldolgozni. Az Ön által vagy az Ön kezdeményezésére megadott helytelen adatok miatt vissza lehet utasítani a kérelmet, vagy vissza lehet követelni a már kifizetett juttatást. Éppen ezért, kérjük, írja alá a megerősítést.

Megosztás