Tovább bővülhet a magyarországi német tanösvények hálózata

A nyár derekán is ülésezett az országos német önkormányzat közgyűlése

Július 2-án Budapesten tanácskozott a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának közgyűlése. A 47 fős testület ezúttal is részben technikai jellegű napirendi pontokat tárgyalt, de számos érdemi kérdésben is határozat született. A pénzügyek, folyamatban lévő és tervezett beruházások, valamint oktatási és kulturális témák mellett elhangzott, újabb két német tanösvény létesülhet idén, mégpedig Móron és Szekszárdon. Mint ismeretes, az MNOÖ kezdeményezésére és égisze alatt, németországi támogatással eddig összesen 11 települési és egy országos német tematikus út épült meg – mindnek az a célja, hogy egy-egy kisebb, illetve nagyobb német közösség múltjáról és jelenéről meséljen.

Szomorú percekkel kezdődött a közgyűlés ülése: a tagok néma felállással emlékeztek meg a nemrégiben elhunyt volt közgyűlési tagtársukról, Lakatosné dr. Schilling Dorottyáról.

A napirendi pontok tárgyalása előtt Manz Alfréd Jakob Bleyer-díjat vehetett át, amely a Jakob Bleyer Egyesület rangos elismerése. A kitüntetést olyan személyiségek kapják, akik a hazai német közösségben példaértékű munkát végeznek vagy végeztek, ezzel támogatva a magyarországi német nyelv és kultúra megőrzését és továbbadását, hangsúlyozta Nelu Bradean-Ebinger, a plakett átadója.

Ezt követően   Englenderné Hock Ibolya , az MNOÖ elnöke méltatta   Tóthné Szabó Ildikó elhivatott munkáját: a gazdasági vezető 25 éve dolgozik az országos önkormányzatnál.

Az idei költségvetés módosításával, majd pedig számos alapdokumentum – így többek között az MNOÖ hivatala, az országos német önkormányzat által fenntartott pécsi Koch Valéria Iskolaközpont, a budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium, a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium, valamint az ugyancsak az önkormányzat érdekeltségbe tartozó Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítványa alapító okiratának, illetve szervezeti és működési szabályzatának – módosításával vette kezdetét a magyarországi németek legmagasabb döntéshozó testületének nyári ülése. A közgyűlés ezt követően megváltoztatta az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló szabályzatát.

Az említett technikai jellegű intézkedések után kardinális kérdésekre is sor került. A testület egyöntetű döntés révén tovább cizellálta azt az évekkel ezelőtt elfogadott kritériumlistát, amelynek német nemzetiségi köznevelési intézményeket saját fenntartásba átvenni szándékozó települési német önkormányzatoknak, illetve maguknak az említett intézményeknek kötelezően meg kell felelniük. A feltételek közé bekerült az a kitétel, hogy az átvett óvodák mindegyike kötelezően vállalja az úgynevezett „egy nyelv – egy személy” koncepció bevezetését. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adott kétnyelvű óvodai csoportban az egyik pedagógus következetesen a magyar, a másik pedig a német nyelvet használja. Mint ismeretes, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a német nemzetiségi nevelés-oktatás magas színvonalának biztosítása céljából egyetértését adhatja, illetve azt megtagadhatja egy-egy intézményátvételi szándék kapcsán. Pillanatnyilag országszerte összesen 67 német nemzetiség óvoda, illetve iskola működik települési német önkormányzat fenntartásában.

A döntéshozó testület elfogadta a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben a következő tanévben indítandó osztályok létszámát. A pécsi, a budapesti és a pilisvörösvári oktatási központokban szeptembertől összesen kétezer gyermek, illetve fiatal kezdheti meg a tanévet.

nglenderné Hock Ibolya elnök és Schubert Olívia elnökhelyettes a szokásokhoz híven ezúttal is beszámoltak a közgyűlésnek a legutóbbi ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről, eredményeiről. A tájékoztatóból kiderült, munkatársaik közreműködésével újabb lényeges egyeztetések zajlottak a Németországi Szövetségi Belügyminisztériummal közös idei programokról, és megtörtént a németországi támogatással tavaly lezajlott projektek elszámolása. Elhangzott, hogy együttműködés kezdődött a német nemzetiségi pedagógusokat képző felsőoktatási intézményekkel a nemzetiségi pedagógus ösztöndíj programból finanszírozandó kezdeményezések ügyében. A testület arról is értesült továbbá, hogy pillanatnyilag is nyitva áll egy gyakornoki álláshirdetés az MNÖO-nél, valamint egy új pozíció az önkormányzat által fenntartott Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál. A két vezető kiemelte, hogy folyamatban van az Állami Számvevőszék vizsgálata az országgyűlési választási kampány finanszírozása kapcsán. Számos jelentős rendezvény valósult meg az elmúlt időszakban, így többek között a januárról elhalasztott országos gála a Magyarországi Német Önkormányzatok Napja alkalmából, az országos szavalóverseny döntője, az országos német önkormányzat 2018-ban elhunyt elnökéről, Heinek Ottóról elvezetett rendezvényterem felavatása a Magyarországi Németek Házában Budapesten, a fiatal kutatók közreműködésével megvalósult Heinek Ottó konferencia, valamint egy legfelső szintű tárgyalás az önkormányzat és a Magyarországról elűzött németek németországi szervezete között. A közgyűlés tagjai arról is értesültek, hogy magyarországi német csapat is képviselteti magát a Karintiában éppen zajló Europeda nemzeti kisebbségi labdarúgótornán. Folytatódtak az MNOÖ infrastrukturális beruházásai, illetve azok előkészületei: állami támogatás bevonásával megvalósul a Schiller gimnázium tetőszerkezet-megújításának második üteme, hamarosan megkezdődhet a pécsi Lenau Ház teljes körű rekonstrukciója és az MNOÖ fővárosi gimnáziumának részleges korszerűsítése, valamint idén lezárul a veszprémi Német Ház teljes felújítása is.

Ritter Imre  német nemzetiségi képviselő is ismertette a testülettel az elmúlt tanácskozás óta végzett munkájának eredményeit. Elmondta, a számos rendezvényen való részvételen és politikusokkal, illetve különféle testületekkel történt egyezetetéseken túl lényeges esemény volt a június eleji berlini munkalátogatása  Novák Katalin  köztársasági elnökkel együtt. Kiemelte, június második felében háromszor húsz percben szólalt fel az országgyűlésben a 2023-as költségvetési törvény kapcsán. A Nemzetiségi Bizottság nevében azt kifogásolta, hogy a jövő évi központi költségvetés az ideihez viszonyítva csaknem 500 millió forinttal kevesebb összeggel számol a nemzetiségek támogatására, miközben például a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési és kulturális intézmények várható kiadásai jelentősen megnövekednek. 

A közgyűlés megszavazta a szekszárdi Magyarországi Német Színház (DBU) 2022/23-as évadjának műsortervét. A teátrum öt premierrel készül: egy zenés irodalmi esttel, egy iskolákba vihető, háborús tematikájú előadással, egy mesével, egy klasszikus drámával és egy komédiával. Nyolc régebbi darab továbbra is repertoáron marad. Az eddigi hat zsebszínházi darab mellé egy újabbat is műsorra tűz a színház.

Számos szempontot vett figyelembe a szakértőkkel kibővült oktatási bizottság, amikor döntést hozott arról, hogy mely településeken épülhet új magyarországi német tanösvény. A móri és a szekszárdi német önkormányzat pályázata bizonyult a minőségét tekintve, a magyarországi német tematika következetessége, a helyspecifikus tartalom ábrázolása, a választott módszerek fenntarthatósága és időszerűsége, a helyi német szervezetek és intézmények együttműködése, valamint a nemzetiségi önkormányzat köz- és kulturális életben való aktivitása figyelembevételével támogathatónak. A bizottság előterjesztése alapján a közgyűlés megszavazta, hogy legfeljebb 18 ezer eurós németországi támogatással Szekszárdon „az elődök teremtő erejének nyomában”, Móron pedig „a jó szőlőből jó bor készül” mottóval vadonatúj tematikus utak létesülhessenek.

Megosztás