Megjelentek a 2022. évi népszámlálás végleges adatai

A 2022. évi népszámlálás lezárulta után mindössze 10 hónappal végleges adatokat ismertetett a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A https://nepszamlalas2022.ksh.hu/-n közzétett összesítés szerint 2022. október 1-jén Magyarország népessége 9 603 634 fő volt, az előző, 2011-ben tartott népszámlálás óta 334 ezer fővel – 3,4%-kal – csökkent. Növekszik a 30 év alattiak körében a házasságkötések száma és a gyermekesek aránya, viszont emellett öregszik is a társadalom. Nőtt a foglalkoztatottság, a modern technológiák miatt átrendeződik a munkaerőpiac, fejlődik és egyben változik Magyarország – olvasható a hivatalos közlésben.

A nemzetiségi kötődésre vonatkozó önkéntesen megválaszolható kérdésekre a lakosság 86%-a válaszolt. A nemzetiségi törvény 13 hazai nemzetiséget sorol fel, amelyek mellett más, bevándorolt nemzetiségek is élnek hazánkban. A nemzetiséghez tartozás, az anyanyelv és a családi, baráti körben használt nyelv alapján a legnépesebb hazai nemzetiség a roma, a válaszadók 2,5%-a, 210 ezer fő tartozik a roma közösségbe. A szlovák nemzetiségi kötődésűek létszáma szlovákoké 30 ezer, a románoké 28 ezer volt 2022-ben.

A német nemzetiséghez tartozónak 142 551 fő vallotta magát (ez a szám 2011-ben 185 696, 2001-ben 120 344 volt); német nemzetiségűnek 98 402 fő mondta magát (2011-ben 131 951 fő, 2001-ben pedig 62 105 fő); német anyanyelvűnek 28 473 fő (2011-ben 38 248 fő, 2001-ben 33 774 fő); és 66 491-en nyilatkozták azt, hogy családi, baráti közösségben németül beszélnek (2011-ben 95 661 fő, míg 2001-ben 52 912 fő).
A részletes adatok a KSH honlapján, a népszámlálás tájékoztatási adatbázisában egyéni igények szerint lekérdezhetők.

A német közösség továbbra is fontos tényező Magyarországon. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a népszámláláskor a hazai német közösséghez tartozónak vallották magukat. Továbbra is fontosnak tartja a magyarországi németek érdekeinek védelmét, a jövőben is minden lehetséges eszközzel segíti e nemzetiség kultúrájának és anyanyelvének fennmaradását, fejlődését. Az MNOÖ a közeljövőben nagy hangsúlyt fektet a népszámlálás eredményeinek részletes, árnyalt, minden tényezőt figyelembe vevő értékelésére.

Megosztás