A gyerekek nem válnak maguktól kétnyelvűvé!

Nyelvközvetítés az „Egy személy – egy nyelv” modell szerint

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata ebben a tanévben online továbbképzési programot indított a német nyelv megőrzése témakörben. Az online kurzus célja a német nemzetiségi kétnyelvű nevelés minőségének javítása a nemzetiségi óvodákban.

Tizenöt óvodapedagógus döntött úgy, hogy megismerkedik az „Egy személy – egy nyelv” nyelvközvetítési modellel, és gyakorlatorientáltan bővíti nyelvi ismereteit, ezzel párhuzamosan saját csoportjában is bevezeti ezt az elvet. Ez a modell a családi szférából származik, ahol a családban a nyelveket bizonyos személyekhez rendelik. Az egyik szülő a környező nyelvet részesíti előnyben, általában annak az országnak a nyelvét, ahol él, a másik szülő a saját anyanyelvét beszéli. A kétnyelvű óvodában az egyik óvónő a környező nyelvet, esetünkben a magyart, a másik óvónő pedig a célnyelvet, a német nemzetiségi nyelvet beszéli. Ezt következetesen és természetesen kell végrehajtani. Ebben a nyelvoktatási modellben a német nemzetiségi óvodapedagógus a „német nyelvű óvónő” szerepét veszi át a csoportban. Ezt úgy kezeli, hogy a gyerekeket „nyelvfürdőbe” meríti, következetesen csak németül beszél minden helyzetben, és folyamatosan csak a német köznyelvet használja. A „német nyelvű óvodapedagógus” – a szakirodalomban „immerziós szakember” – szerepe feltételezi a biztos nyelvtudással rendelkező, pedagógiailag tudatos, következetes és elkötelezett német nemzetiségi óvodapedagógust, ahol a gyerekek, ha akarnak, „tolmácsként” is tevékenykedhetnek.

Az online forma lehetővé tette, hogy az ország egész területéről, Gyuláról, Elekről, Taksonyból, Ikladról, Budapestről, Érdről, Hajósról, Várdombról, Kislődről gyakorló óvodapedagógusok vehessenek részt a képzésen, de a résztvevők visszajelzései alapján az online és a személyes részvétel vegyes formája hatékonyabb lenne.

Cseri Brigitta és Katók-Rest Erika szerint az első lépés az volt, hogy tisztában legyenek ezzel a nyelvoktatási modellel. Az is előfordult, hogy több óvónő is érdeklődött a tanfolyam iránt ugyanabból az óvodából. Úgy érezték, hogy könnyebb volt egymás között megbeszélni és feldolgozni a tanultakat. Még az a lehetőség is felmerült, hogy a módszert lépésről lépésre vezessék be. Ebben a folyamatban egyidejűleg támogathatják egymást, tapasztalatot cserélhetnek, bátoríthatják egymást, és megismertethetik a módszert kollégáikkal.

Balog Bernadett számára is fontos szerepet játszott a kollégákkal való szakmai eszmecsere és a tudásmegosztás: „Konkrét ötleteket és módszertani-didaktikai útmutatásokat kaptam, amelyek igényesebbé és tartalomorientáltabbá tették a munkámat. Arra motivált, hogy megosszam a tudást a kollégáimmal, és hogy a nyelv a mindennapi pedagógiai munkám szerves részévé váljon, és mindig jelen legyen a csoportomban.”

„A módszertan nagyon hasznos volt számomra, hogy jobban és tudatosabban tudjam támogatni fiatal kolléganőmet a tanulmányaiban és a munkájában, aki idén velem dolgozik a csoportban, és most kezdte meg a német nemzetiségi óvodapedagógusképzését.” – mondta Manga-Beck Mónika Hajósról.

„Több bátorságot, új lendületet és motivációt kaptam, hogy még többet beszéljek németül a gyerekekkel és a kollégáimmal is”. – tette hozzá Manga-Beck Mónika.

„Sokat fejlődött a szókincsem, így tudatosabban tudom vállalni a nyelvi példakép szerepét”. – írta Balog Bernadett.

Az első lépés megtörtént. A tanfolyam arra ösztönözte a résztvevőket, hogy gyakorolják a következetes nyelvi magatartást, felismerjék az óvónő kulcsfontosságú szerepét a nyelvközvetítésben, fejlesszék saját nyelvi készségeiket a szaknyelv területén is. Megéri az erőfeszítést!

Az „Egy személy – egy nyelv” online tanfolyamot a Német Szövetségi Belügyminisztérium (BMI) támogatta.

Megosztás