Készülünk az országgyűlési választásokra

Remélve, hogy a magyarországi német közösségnek reális esélye van a 2022. évi általános országgyűlési választásokon is kedvezményes országgyűlési képviselői mandátum megszerzésére, a következő hetekben és hónapokban tájékoztatni szeretnénk Önöket a parlamenti választással szorosan összefüggő tartalmi és formai kérdésekben. A mai hírlevél a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatában elfogadásra került listaállítás szabályait mutatja be. Úgy ítéltük meg, hogy a listával kapcsolatos transzparens, körültekintő és legitim döntés meghozatala érdekében szükséges volt a listaállítás szabályait alapdokumentumunkban is rögzíteni.

A listára történő jelölés szabályai

A Közgyűlés legutóbbi ülésén (2021. szeptember 25.) a következőkről határozott:

A jogszabályok szerint a nemzetiségi listán legalább hat, legfeljebb 30 jelöltet kell megválasztani, a magyarországi német lista esetében ez 28 fő, amelynek területi megoszlása – az eddigi évek gyakorlatának megfelelően – az ott lakó regisztráltak számának arányán alapul. Így a következő arányban delegálhatnak a megyei német önkormányzatok szövetségei jelöltet a listára.

A jelöltek kiválasztása szavazás alapján a szövetségek közgyűlésein történik. Ezen felül a nemzetiségi listán jelölt személyre az Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közgyűlésének bármely tagja is javaslatot tehet. A jelöltek közül a nemzetiségi listára az kerülhet, akit a Közgyűlés egyenként, nyílt szavazással, minősített többséggel megválasztott. A listára a 28 legtöbb szavazatot kapott jelölt kerül alfabetikus sorrendben.

 

A nemzetiségi lista listavezetőjének megválasztása

A nemzetiségi listára megválasztott személyek közül az MNOÖ közgyűlése titkos szavazással választja meg a listavezetőt.

A listavezető személyére – a listán már megválasztott jelöltek közül – bármely közgyűlési tag tehet javaslatot. Listavezető az a jelölt lesz, aki megszerzi a megválasztott képviselők (47 fő) szavazatainak több mint felét, tehát legalább 24 voksot. Amennyiben ezt egyik jelölt sem szerzi meg, a második fordulóban csak a két legtöbb szavazatot elért jelölt indulhat. Ha az újabb szavazás során is szavazategyenlőség alakul ki, vagy egyik jelölt sem szerzi meg a megválasztott képviselők szavazatainak több mint felét, a harmadik szavazási fordulóban az lesz a listavezető, aki a jelenlévő képviselők több mint felének szavazatát megszerezte.

A listavezető megválasztását követően történik a listán 2-5. sorszámmal szereplő jelöltjeinek a megválasztása.

A listán 2-5. sorszámmal szereplő jelölt személyére a Közgyűlés bármely tagja tehet javaslatot. A listán 2-5. sorszámmal szereplő jelölt az lehet, aki megszerzi a jelenlévő képviselők szavazatainak több mint felét. A jelen pontban meghatározott jelöltek közötti sorrendet a rájuk leadott szavazatok száma dönti el. Szavazategyenlőség esetén sorsolás dönt. A szavazás titkosan történik. A többi jelölt alfabetikus sorrendbe kerül a listára.

A háromtagú választási bizottság a fent meghatározott választási folyamatot követően, a választási eredményeknek megfelelően összeállítja a nemzetiségi listát és azt a Közgyűlés elé terjeszti.

A választási bizottság előterjesztésének megfelelően a Közgyűlés minősített többséggel dönt a nemzetiségi listán jelöltek személyéről, a listán elfoglalt helyének sorszámáról.

A döntés nyilvános, amelyet legkésőbb a döntést követő naptári napon írásba kell foglalni és az országos nemzetiségi önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A döntésről készült jegyzőkönyvet legkésőbb a döntést követő harmadik naptári napig írásba kell foglalni és az országos nemzetiségi önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalnak meg kell küldeni.

Az adott megyékben jelenleg zajlanak a megyei szövetségek ülései, 2021. november 15-ig várjuk a listára jelöléseket, amelyek kiegészülnek a november 27-én megtartandó közgyűlésen további – a közgyűlés tagjai által javasolt – jelöltekkel, amelyet aztán a fent bemutatott választási eljárás követ. A listavezető személyéről és a lista sorrendjéről szintén ez a közgyűlés dönt.

 

Következő hírleveleinkben stratégiai kérdésekről számolunk be. 

Megosztás