Bank Barbara- Őze Sándor: A “német ügy” 1945-1953. A Volksbundtól Tiszalökig

E kötet -melynek megjelenésével a magyarországi németek “málenkij robotra” hurcolásának 60. évfordulójára is emlékezünk- is e folyamatba illeszkedik.

Jelen könyv a témának csak egy kis részletét tárgyalja: a magyarországi német nemzetiségűek kitelepítésére és az internálás intézményének egyes elemeire szeretne rávilágítani.

A tanulmány taglalja az 1941-es népszámlálást, továbbá azt, hogy ennek a felhasználásával, erre való hivatkozással, hogyan alkalmazta a politikai rendőrség az összegyűjtött anyagokat a német nemzetiségűek elleni akcióikra. Ezek után még szól a kitelepítésekkel párhuzamosan – olykor azokkal összefonódottan – elrendelt internálásokról is.

A tanulmány, majd az azt követő dokumentumok nagy része a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Thirring-hagyatékában és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) fellelhető anyagokból válogat. Az anyagok nagy többsége ebben a kötetben került először publikálásra.

Megosztás