Gyakori kérdések

31 óvoda 

35 általános iskola

Az alábbi linken érhető el mindkét dokumentum-minta:

https://kormany.hu/dokumentumtar/nyilatkozat-es-kerelem-minta

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 158. § (3) bekezdése szerint a nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban a nemzetiség nyelvét és a nemzetiség nyelvén tanított tantárgyak oktatását – a helyi tantervben meghatározottak szerint – az Nkt. szerinti intézménytípusra, oktatási formára előírt átlaglétszám feletti osztályokban osztálybontással kell megszervezni. (Az osztály- és csoportlétszámokat a Nkt. 4. sz. melléklete tartalmazza.)

 

Megosztás