Kulcs a 300 éves múlt kapujához

Országos kommunikációs kampányt indít a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Kerek 300 esztendeje annak, hogy az 1722-23-as pozsonyi országgyűlés megszavazta azt a CIII. törvénycikkelyt, amely annak idején megadta a jogi keretét a németek Magyarországra telepítésének a 18. században. Az ebben az időszakban betelepült németek a hazánkba érkezett külföldi telepesek egyik legnagyobb csoportját képezték, így az elmúlt 3 évszázad során felbecsülhetetlen kulturális és gazdasági értékekkel gazdagították Magyarországot.

A történelemkönyvekben röviden összefoglalt események hátterében megannyi család és település története húzódik – azok jelentős része mindeddig feltáratlan maradt. Emellett leszármazottak milliói élnek hazánkban, akik csupán többé-kevésbé vannak tudatában annak, hogy a nemzedékekkel korábban élt elődeik kik voltak, hogyan teremtettek maguknak új életet egy új hazában, és miképp élték a mindennapjaikat az óhazából hozott hagyományok és értékrend szerint.  

– A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a 2023-as esztendőre kerek évfordulóként tekint, és nagyszabású, országos emlékező kampányt indít. Annak célja az ismeretterjesztés, a történelmi tudatosság erősítése, a közösségépítés, az összetartozás érzésének erősítése, a magyarországi német közösség tagjainak széles körű bevonása, és nem mellesleg a nemzetiségünk jó hírnevének erősítése – fogalmazott Englenderné Hock Ibolya elnök.

Egy kis munkacsoport elképzelései mentén, az önkormányzat stratégiájában is lefektetett célkitűzéseket szem előtt tartva a tervezett kampány három pilléren nyugszik majd – tájékoztatott Schubert Olívia, az MNOÖ elnökhelyettese, a munkacsoport tagja:

– Az első pillér a 2016-17-ben megvalósított vándorbatyu-kampányunk újragondolása: német nemzetiségi oktatási intézményeket, civil szervezeteket és önkormányzatokat szeretnénk megszólítani és a kampányba bevonni. Az az elképzelésünk, hogy egy korabeli láda kicsinyített másában elhelyezett kulcs – amely a helyi múlt képzeletbeli ajtaját nyitja – iskoláról iskolára vándorol. Ahová megérkezik, ott a helyiek – gyermekek, fiatalok és felnőttek – kezdeményezésére és részvételével projektek valósulnak meg, amelyek a németek 300 évvel ezelőtti Magyarországra településéről és az általuk hazánkba került értékekről emlékeznek meg. A településeken a projekt keretében felkutatott történetekből, tárgyakból a kampány végén kiadvány, illetve kiállítás készül. 

„A múlt hídján átívelve a jövő alakítása a ma tudásával” – ez a mottója a kezdeményezésünk második szintjének, amelynek keretében több napon át tudományos előadások, beszélgetések hangzanak el a 3 évszázaddal ezelőtti betelepülés kapcsán, neves szakemberek közreműködésével, közérthetően, minden korosztály számára. A kezdeményezés koordinátora a budaörsi Jakob Bleyer Heimatmuseum, és a konferenciára várhatóan ősszel kerül sor.

A kampány harmadik pillére pedig már korábban, ez év tavaszán valósul meg, és az elsődleges célcsoportja a fiatalabb korosztály. „A szív nyelve” jelmondatra építve, ugyancsak a betelepítés témakörében és a Heimatmuseum irányításával vetélkedőre hívjuk a gyermekeket és fiatalokat. Azt szeretnénk, ha elgondolkodnának a hazánkba települt elődeink motivációin, megvizsgálnák a német és a magyar nyelv egymásra hatását, átgondolnák, hogy milyen 300 éve egy nemzeti kisebbségi közösség tagjának lenni, vagy épp mely kulturális értékek képeznek hidat múlt és jelen között. Az érdeklődők számos formában csillanthatják meg kreativitásukat: írásban, rajzban, képregényben vagy karikatúrában, fotókkal, videókkal, podcasttal, zenében, versben. A felhívásunk február 21-én, az anyanyelv nemzetközi napján jelenik majd meg.

A fent említett vándorkulcs-kampány ezennel kezdetét veszi. A további részleteket ez a felhívás tartalmazza. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bízik abban, hogy minél több önkormányzat, oktatási intézmény és magánszemély csatlakozik a kezdeményezéshez. 

Megosztás