Megjelentek a Miniszterelnöki Hivatal 2010. évi kisebbségpolitikai támogatási felhívásai

Ez a bejegyzés több, mint 2 éve nem frissült, ezért lehetséges hogy a benne található információk elavultak!

A „Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása” előirányzatra pályázati és pályázati rendszeren kívüli konstrukció keretében igényelhető támogatás.

Pályázatok esetén a Szakállamtitkárság támogatni kívánja a hazai kisebbségek tárgyi és szellemi kultúrájának, történelmi hagyományainak megőrzése érdekében a kisebbségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő (országos, vagy regionális jelentőségű), a kulturális autonómia, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, rendezvények megtartását.

A pályázat megvalósításának határideje:

2010. január 1-jétől december 31-ig.

A pályázat beadási határideje:

első pályázati forduló: 2010. március 19.

második pályázati forduló: 2010. szeptember 15.

A pályázati felhívás és a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok http://www.nemzetpolitika.gov.hu/id-1277-megjelentek_miniszterelnoki_hivatal.html alatt érhetők el.

Pályázati rendszeren kívüli támogatás keretében a Szakállamtitkárság az alábbi tevékenységekre vonatkozó kérelmeket támogatja:

1. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális autonómiáját megvalósító intézményi rendszer továbbfejlesztése céljából a nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatai által önállóan vagy más szervezetekkel közösen alapított saját, vagy részbeni fenntartásba átvett kisebbségi kulturális, oktatási-nevelési és tudományos intézmények fejlesztése;

2. a szomszédos országokkal kötött megállapodások alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban megfogalmazott, a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátásért felelős államigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve általa ellátott feladatok, valamint a feladatellátásból fakadó koordinációs tevékenység megvalósításának támogatása.

A projektek megvalósításának határideje:

2010. január 1-jétől 2010. december 31-ig.

A támogatási kérelem beadási határideje:

Az 1. szerinti támogatási cél estében: 2010. március 15.

A 2. szerinti támogatási cél estében: a keret kimerüléséig folyamatos.

A felhívás és a felhívás benyújtásához szükséges dokumentumok a http://www.nemzetpolitika.gov.hu/id-1277-megjelentek_miniszterelnoki_hivatal.html alatt érhetők el.

Megosztás