Pályázati felhívás a Magyarországi Német Könyvtárban könyvtáros munkakör betöltésére

Ez a bejegyzés több, mint 2 éve nem frissült, ezért lehetséges hogy a benne található információk elavultak!

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ (Zentrum) / Magyarországi Németek Könyvtára (1062 Budapest, Lendvay u. 22.)

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

– a Magyarországi Németek Könyvtára állományának kezelése, katalogizálása és bővítése,

– olvasók kiszolgálása,

– magyar és német nyelvű szövegek írása, fordítása és lektorálása,

– on- és offline publikációk tartalmi szerkesztése,

– közreműködés a Zentrum rendezvényein.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései, valamint a belső szabályozás az irányadók.

Pályázati feltételek:

– felsőfokú szakirányú végzettség: könyvtáros,

– magas szintű magyar és német nyelvtudás,

– szervező- és kommunikációs készség, csapatszellem,

– nagyon jó számítógépes felhasználói ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– fényképes szakmai önéletrajz,

– iskolai végzettséget és képzettséget igazoló okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ambach Mónika igazgató (info@zentrum.hu, +36-1-373-0933) nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a pályázat benyújtási határidejéig beérkezőleg, a pályázatnak a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ postacímére (1062 Budapest, Lendvay u. 22.) vagy az info@zentrum.hu e-mail címre történő megküldésével történik. Kérjük a borítékon, illetve az e-mail tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését: „könyvtáros”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.zentrum.hu

www.ldu.hu

Neue Zeitung hetilap

Megosztás