Pályázati felhívás az MNOÖ Hivatala gondnok munkakör betöltésére

Ez a bejegyzés több, mint 2 éve nem frissült, ezért lehetséges hogy a benne található információk elavultak!

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

részmunkaidő

A munkavégzés helye:

1026 Budapest, Júlia utca 9.

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:

Ellátja a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Hivatala postázási és hivatali ügyintézési feladatait. Gondoskodik a kisebb anyag- és árubeszerzésekről, részt vesz az Önkormányzat és a Hivatal rendezvényeinek technikai előkészítésében és lebonyolításában. Felelős továbbá a Hivatal épületében felmerülő kisebb javítási, karbantartási feladatok ellátásáért, az udvar gondozásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései, valamint a belső szabályzatok az irányadók.

Pályázati feltételek:

1. B kategóriás vezetői engedély;

2. büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• középfokú műszaki végzettség;

• számítógépes ismeretek;

• a német nemzetiséghez való kötődés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 fényképes szakmai önéletrajz;

 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

 iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata;

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. október 2-től.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gutai Hajnalka, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala vezetője (elérhetőség: gutaihajnalka@ldu.hu telefon: +36-1/212-9151, 30/998-1416) nyújt.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton a pályázat benyújtási határidejéig beérkezőleg a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala postacímére (1537 Budapest, Pf. 348.) vagy az ldu@ldu.hu e-mail címre történő megküldésével. Kérjük a borítékon, illetve az e-mail tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését: „gondnok”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

• www.ldu.hu

• Neue Zeitung hetilap

Megosztás