Koch Valéria díj

1. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata az Oktatási Bizottság 2003. április 11-i ülésén tett javaslat alapján „Valeria-Koch Preis” (Koch Valéria Díj) elnevezéssel díjat alapított.

2. A díj minden évben 3 középiskolai tanulónak adományozható,

  • aki a középiskolai tanulmányai során kimagasló eredményt ért el,
  • lakóhelye és iskolája német nemzetiségi életében példamutató tevékenységet fejt ki,
  • a középiskola utolsó, ill. utolsó előtti évfolyamába jár;
  • továbbá 1 végzős főiskolai/egyetemi hallgatónak, – aki diplomamunkájában német nemzetiségi témát dolgozott fel és arra jeles minősítést kapott.

3. A díjat csak magyarországi német közösséghez tartozó kaphatja.

4. A díjra javaslatot

  • középiskolások esetében az a középiskola tehet, amelynek a diák beiratkozott tanulója,
  • végzős főiskolások/egyetemisták esetében pedig annak a felsőfokú intézménynek a tanszéke, ahová a diplomamunkát benyújtották, ill. német nemzetiségi kisebbségi önkormányzat vagy német nemzetiségi egyesület.

5. A kitüntetési javaslat minden év augusztus 15-ig az MNOÖ honlapján és a Neue Zeitung-ban jelenik meg. A meghirdetésről a német nemzetiségi középiskolák és a nemzetiségi pedagógusok képzésével foglalkozó felsőfokú intézmények elektronikus úton tájékoztatást kapnak.

6. A kitüntetési javaslatot az Oktatási Bizottság által évente meghatározott időpontig, de legkésőbb minden év október 15. napjáig beérkezően a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata központi hivatalához kell eljuttatni.

7. Az Oktatási Bizottság a díjra felterjesztett középiskolai tanulókat – német nyelvtudásuk megismerése érdekében – meghallgatja. Ezt követően terjeszti javaslatát a közgyűlés elé.

8. A díjat a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának közgyűlése adományozza.

9. A díj átadására minden évben a „Magyarországi Németek Napja” keretében kerül sor.

10. A középiskolás díjazottak bruttó 80.000 forint, felsőfokú intézményt végzettek bruttó 150.000 forint pénzjutalomban részesülnek és az adományozásáról díszes kivitelű oklevelet kapnak.

Megosztás