Hamarosan kijönnek a tavalyi népszámlálás eredményei

Budapesten ülésezett a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közgyűlése

Szeptember 23-án az MNOÖ budapesti székházában tanácskoztak a magyarországi német közösség legfőbb döntéshozó testületének tagjai. A 16 napirendi pont és a számos egyéb kiegészítő tárgykör bőven szolgáltatott témát. Mindenekelőtt költségvetésről, oktatási és kulturális beszámolókról, beruházásokról esett szó, de előkerült a pedagógusokat érintő úgynevezett státusztörvény és a tavalyi népszámlálás is.

A közgyűlés tagjai felütésként tájékoztatást kaptak a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata idei első félévi költségvetésének végrehajtásáról. A gazdasági vezető előterjesztéséből egyebek mellett kiderült, hogy az Önkormányzat működési és média-, valamint intézményi támogatása az előző évhez képest változatlan maradt, ugyanakkor az MNOÖ által fenntartott intézményekben kormányzati szubvencióknak köszönhetően számos fontos beruházás valósulhat, illetve valósulhatott meg: Javában zajlik a pécsi Lenau Ház évek óta várt teljes felújítása, megtörténtek a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont gimnáziumi épületét érintő nyílászárócsere- és beázást megszüntető munkálatok. Több, még az előző években kapott beruházási támogatásból megvalósuló projekt – így a budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium felújítása, valamint a pilisvörösvári Schiller Gimnázium tetőfelújítása – ezekben a hetekben fejeződik be.

A még tavaly érkezett rezsikompenzációt az MNOÖ az év elején továbbította a német önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézményeknek; az említett iskolák, óvodák egyébként ebben az esztendőben is részesültek az országos német önkormányzat közreműködésével folyósított állami rezsitámogatásban.

A tájékoztatás szerint a pedagógus-ösztöndíj program a tervezett ütemezés szerint haladt, és összességében igaz, hogy az MNOÖ az eddigiekhez hasonlóan szigorúan és felelősségteljesen gazdálkodik, a pénzügyi stabilitás garantált.

A tájékoztatást követően a testület megszavazta az idei költségvetés harmadik módosítását, valamint határozatot hozott egyéb szabályzatok technikai jellegű módosításáról.

Ahogy az az őszi közgyűlési üléseken szokás, a grémium ezúttal is elfogadta a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott, illetve az MNOÖ érdekeltségi körébe tartozó köznevelési és kulturális intézmények beszámolóit. E riportokból kiderült, hogy a 2022/2023-as tanév mindenütt rendben zajlott. Nagyszámú kisebb-nagyobb kezdeményezés, folyamatos és projekttevékenység zajlott az identitásmegőrzés és -erősítés, valamint a német nyelv használatának erősítése, kül- és belföldi partnerségek kialakítása és ápolása érdekében, miközben magas szintű verseny- és érettségi eredmények születtek, innovációk valósultak meg. Jelentősebb strukturális változás csak a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjában (MNÁMK) következett be. Az eddig magyar / német nemzetiségi intézményként tevékenykedő oktatási központ, amely eddig Baján, Kecskeméten, Miskolcon és Debrecenben úgynevezett Külföldi Német Iskola-intézményegységekkel működött, mostantól német nemzetiségi intézményegységekkel rendelkező Külföldi Német Iskolává alakul át. Mindazonáltal az MNÁMK továbbra is meghatározó hangsúlyt fektet a magyarországi németek hagyományainak, kulturális értékeinek identitásképző elemekként való megismertetésére, oktatására.

A szekszárdi Magyarországi Német Színház (DBU) beszámolója szerint a teátrum működését nagyban befolyásolta a rezsiválság, ám a csapat rugalmasságának, kreativitásának, valamint a gondos gazdálkodásnak köszönhetően 2022-ben öt új bemutatóra kerülhetett sor. Mindeközben tavaly lejárt Lotz Katalin igazgatói mandátuma, amelyet sikeres új pályázatot követően további 5 évre elnyert.

A közgyűlés tagjai tájékoztatást kaptak a DBU 2023/24-es évadra vonatkozó programjának módosulásáról is. A tervek szerint négy új színpadi produkció készül: egy vígjáték, egy mesejáték, egy osztálytermi és egy dokumentumdarab.
A jelenleg Erdélyi-Pfiszterer Angelika vezette Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár (Zentrum) tevékenysége teljesen visszarendeződött a világjárvány rendezvények nélküli időszakát megelőző állapotba. A népszerű Blickpunkt (képek versenye), valamint a TrachtTag (a népviselet napja) ezúttal is az interneten zajlott, de számos kisebb-nagyobb rendezvényre személyes jelenléttel kerülhetett sor. És ahogy azt a hazai német közönség már megszokhatta, a Zentrum online platformjain folyamatosan naprakész információk várták az érdeklődőket.

Englenderné Hock Ibolya elnök betegség miatt nem tudott részt venni a közgyűlés ülésén, így az ő nevében is Schubert Olívia elnökhelyettes számolt be a legutóbbi hasonló tanácskozás óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről, eredményeiről. A tájékoztatóból kiderült, munkatársaik közreműködésével újabb lényeges egyeztetések zajlottak a Németországi Szövetségi Belügyminisztériummal közös programokról, megtörtént a németországi támogatással tavaly lezajlott projektek elszámolása, sőt egy németországi küldöttség személyesen is megvizsgálta tucatnyi támogatott projekt megvalósulását. Az elnökhelyettes elmondta, hogy javában zajlik a rezsikompenzációt célzó projekt is: Magyarország Kormánya a német nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézményeket érintő energiaár-növekedésből eredő többletköltségek fedezésére idén összesen csaknem 284 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított. Az említett összeget az MNOÖ 69 intézmény között osztotta fel. A tájékoztatásból kiderült továbbá, hogy folyamatban van a nemzetiségi pedagógus ösztöndíj program is, melynek célja a pedagógus-utánpótlás biztosítása. Az elnöki-elnökhelyettesi beszámoló szerint jelentős lépések történtek az MNOÖ kommunikációs, ifjúsági és oktatási stratégiájának megvalósulása felé.

IA rendezvények kapcsán Schubert Olívia kettőt emelt ki: egyrészt az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) szeptemberben Pécsett megtartott négynapos kongresszusát, amelynek házigazdája az MNOÖ volt; valamint azt a szeptember 21- 22-én Budaörsön megvalósult tudományos konferenciát, amelynek témája a németek hazánkba településének 300. jubileuma volt, és amelyet a Jakob Bleyer Heimatmuseum az MNOÖ kommunikációs munkacsoportjával együttműködve szervezett. Az elnökhelyettes hangsúlyozta továbbá, hogy a számos egyéb menedzselendő ügy mellett a több nagy volumenű infrastrukturális beruházás is folyamatban van.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közgyűlése tájékoztatást kapott a pénzügyi és ellenőrző, valamint az oktatási bizottságtól a pedagógusok új életpályáról szóló törvény és annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet kapcsán. Az említett két testület az MNOÖ által fenntartott köznevelési intézmények által előkészített pénzügyi kalkulációkat figyelembe véve fenntartói ajánlásokat fogalmazott meg az intézmények számára az említett jogszabály gyakorlatba való átültetéséhez.

A német nemzetiségi országgyűlési képviselő is számot adott a legutóbbi ülés óta végzett tevékenységéről. Ritter Imre a számos egyeztetés és rendezvény közül külön kiemelte a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának nemrég a horvátországi Pagon megtartott kihelyezett ülését, amelyen egyebek mellett arról döntöttek, hogy a nemzetiségi törvény megalkotásának 30 éves jubileuma kapcsán az év végén a Parlament felsőházi termében egy konferenciával egybekötött ünnepségre kerül majd sor. Arra pedig meginvitálják mindazokat, akik három évtizeddel ezelőtt szerepet vállaltak az említett törvény megalkotásában. Ritter Imre arról is hírt adott, hogy a jövő évi, a magyarországi németek elhurcolásáról és elűzetéséről megemlékező kormányzati rendezvény nagy valószínűséggel a Veszprém megyei Márkó községben lesz.

Az ülésen szóba került az is, hogy a Központi Statisztikai Hivatal szeptember 21-i tájékoztatója szerint a tavalyi népszámlálás eredményei szeptember 26-án 14 órától bárki számára elérhetővé válnak a nepszamlalas2022.hu weboldalon. Az országos német önkormányzat vezetősége Ritter Imrével közösen elemzi majd az adatokat, amelyekről a későbbiekben átfogó tájékoztatást is ad majd.

Megosztás