Kőbe vésett értékek

Átadták a dunabogdányi német tanösvényt

A Dunakanyar egyik hangulatos települése, Dunabogdány a büszke tulajdonosa a legújabb magyarországi német tanösvénynek. A tematikus út egy jobbára helyiekből álló csapat munkája nyomán készült el, az alkotás folyamatát a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzat koordinálta és vezette. A Németországi Szövetségi Belügyminisztérium által a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatán (MNOÖ) keresztül támogatott projekt látványos eredményét március 20-án ünnepélyes keretek között mutatták be a nyilvánosságnak. Az érdeklődők immár tizenkét hasonló tematikus útvonalat járhatnak be országszerte: ezek közül tizenegy az adott településen élő németek kultúrájáról, történelméről és jelenéről mesél, egy pedig – a bajai – az egész magyarországi német népcsoport értékeiről ad áttekintést. A mindössze néhány száz méter hosszú tanösvények rendkívül népszerűek, emiatt is vállalják újabb és újabb települések azt, hogy helyi német szervezetek és magánszemélyek önkéntes közreműködése révén felkutatják, majd táblákon, kísérőfüzetek lapjain és interaktív installációk segítségéven a nyilvánosság elé tárják a helyben élő németek értékeit.

A mintegy háromezer lakosú Dunabogdányt sokan ismerik gyönyörű fekvéséről, takaros utcáiról, aktív német közösségéről, de a település neve nemzedékek óta egybeforrt a kőbányászattal, kőfaragással is. Évszázadok óta jelentős a német lakosság aránya, az ő életüket pedig nagyban alakította a vallásosságuk, a sorscsapásokkal teli történetük, a falu Duna-menti fekvése, ugyanakkor nagy jelentőséggel bír az ottani borkultúra, a gyümölcstermesztés hagyománya, valamint a korántsem átlagos zenei kultúra. Mindezzel kapcsolatban számos izgalmas részletbe kap bepillantás az, aki bejárja a tanösvényt. A nyolc, kétnyelvű táblákkal ellátott állomás, valamint az azokhoz tartozó, gazdagon illusztrált kísérőfüzet kalauzol végig a tanösvényen.

Az első vezetett túrára a létesítmény átadóünnepségén került sor. A német dalokkal, zenékkel, táncokkal tarkított ceremónia elején Vogel Norbert, a helyi német önkormányzat elnöke, a projekt első számú felelőse köszöntötte a szép számmal megjent vendégeket. Elmondta, a tanösvény a „bogdányiaktól, nem csak bogdányiaknak” mottót viseli, a fő motívuma a kő. Kiemelte, az elmúlt két hétben, a tanösvény-projekt leglátványosabb szakaszában, a táblák felállításakor többször hallotta a kérdést, hogy vajon mi készül. – A projekt sikeres lebonyolításában több mint 100 ember vett részt valamilyen formában, de úgy látszik, mégis sikerült meglepetést okoznunk. A tanösvény fogalma alatt a tapasztalatom szerint a legtöbben egy erdőben lévő, leginkább a természethez köthető tematikus utat értik. Bár már az önmagában eredmény, hogy sikerült ezt a képet némiképp árnyalni, de a fő célunk mégis az, hogy erősítsük a helyi német nemzetiségi identitást. Remélem, hogy sikerült olyan elemeket találnunk, amelyekre büszkék lehetünk.

Az ünnepségen részt vett Vitályos Eszter államtitkár, aki köszöntőbeszédében hangsúlyozta, mindig mély tisztelettel gondol a dunabogdányi németekre: – Csodálom, ahogyan a hagyományaikhoz hozzáállnak, ahogy a kulturális értékeikhez ragaszkodnak. Jó érzéssel tölt el, amikor egyben felismerem azt is, hogy ezek az értékek – nevezetesen a pilisszentiváni tanösvényen részletezett szorgalom, jóindulat, mértékletesség, türelem, tisztaság, jótékonyság, alázatosság – közösek. Ha ebben a zaklatott világban ezeket az értékeket átadjuk a következő nemzedékeknek, akkor megtettük azt, ami az egyik legfontosabb feladatunk itt, a földi világban.

Balogh Arnó, a települési önkormányzat képviselője beszédében számba vette a német önkormányzat kezdeményezésére és munkája révén megvalósult közelmúltbéli fejlesztéseket, programokat, lehetőségeket: – Mi bizonyára csak a jéghegy csúcsát látjuk, már-már természetesnek vesszük, pedig mindemögött egy marék lelkes ember önzetlen munkája húzódik. Településünk önkormányzata komoly partnert talált a német önkormányzatban, így lehet Dunabogdány nemzetiségi területen is sikeres. Ez a tanösvény méltó és kőbe vésett emléket állít a helyi és német nemzetiségi identitásnak. Örülök, hogy voltak, akik e kezdeményezést a kisebb-nagyobb nehézségek árán is felkarolták, valamint, hogy végül ma itt állhatunk és büszkén nyújthatjuk át a közönségnek a település új ékkövét.

A magyarországi német identitás hosszú távú erősítése – ez az elsődleges célja annak az egyedülálló kezdeményezésnek, amelyet a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014 novemberében kezdett el megvalósítani oktatási stratégiája részeként – kezdte beszédét az MNOÖ elnöke. Englenderné Hock Ibolya elmondta, az akkori szándék az volt, hogy egy konkrét projekttel lendületet adjanak a helyi közösségi életnek, valami értékeset és kézzelfoghatót hozzanak létre. – A sok ötlet közül a választás interaktív tanösvények építésére esett: olyan tematikus utak létrehozására, amelyek állomások mentén vezetnek végig a falun, a múltról és a jelenről, helyi épületekről, szokásokról, a település történetéről és a helyi németek fontos személyiségeiről nyújtanak tájékoztatást. Ennek a tartalomnak a faluban összegyűjtött, rendszerezett és feldolgozott háttér- és forrásanyagokon kell alapulnia. Az interaktív elemekkel ellátott táblák és a kísérőfüzetek funkciója az, hogy a tanösvényt végigjárva felkeltsék az emberek – idősek és fiatalok – kíváncsiságát, és hozzájáruljanak a látogatók ismereteinek bővítéséhez. Ahhoz ragaszkodtunk, hogy a tematikus utaknak az adott helység magyarországi németségéről kell szólniuk. Fontosnak tartottuk, hogy az új létesítmények a közösség bevonásával készüljenek el, és reméltük, hogy idővel a települések büszkeségévé válnak majd. Bíztunk abban, hogy a kutatómunkában résztvevők maguk is számos új dolgot tudnak majd meg a falujukról, illetve városukról. Ha pedig a létesítményből aztán turisztikai látványosság is válik, annál jobb!

Az MNOÖ elnöke hangsúlyozta, az országszerte megtalálható, külsőre hasonló, de tartalmilag változatos tanösvények nagy népszerűségnek örvendenek, a tanösvény-projekt már-már mozgalommá nőtte ki magát. Elmondta, folyamatosan látogatják vendégek – pedagógusok, gyerekek, vagy csak kíváncsi turisták. – Az egyes közösségek sajátosságait megtalálni nem is olyan egyszerű! Általában nem vesszük észre, ha valami különleges dolog birtokában vagyunk. E szerény különbségek felkutatása talán a legnehezebb feladat. Örülök, hogy végigsétálhatok ezen az új tematikus ösvényen, és kíváncsian várom, hogy mi mindent gyűjtöttek össze, szűrtek ki és örökítettek meg különlegességként a dunabogdányiak. Meggyőződésem, hogy e tanösvény örökségünket tovább gazdagítja.

Megosztás