A magyarországi németek térképe

A jelen térkép célja, hogy a magyarországi németség helység- és természetföldrajzi neveit közkinccsé tegye és egyúttal áttekintést nyújtson a német kisebbség kulturális és oktatási intézményeiről (2004. évi állapot), valamint a 2002. évi választások eredményeképpen létrejött önkormányzatairól. Továbbá ábrázolja a térkép a 2001. évi hivatalos népszámlálás adatai alapján a magyarországi német anyanyelvűek, illetve nemzetiségűek arányát az egyes településeken, illetve a kiűzetés előtti utolsó (az 1941. évi) népszámlálás adatai nyomán érzékelteti a németség akkori nagyobb településterületét.

A német helységnevek alkalmazásánál elsődleges szempont volt a nyelvjárási alakok előtérbe helyezése. Több variáns esetén az illető faluközösség által használt saját elnevezést vettük figyelembe,tekintettel a már kialakult írásos formára is. A térkép feltünteti a mai magyarországi németség számára is kevéssé ismert történeti német településneveket is. Számos példa található a térképen a más nyelvi közösségek által lakott települések német nyelvjárási elnevezésére is. Nem vettük figyelembe a bizonyíthatóan mesterségesen kialakított helységneveket.

Megosztás