Unterstützung der Betriebstätigkeit ziviler Organisationen der Minderheiten für das Jahr 2009

Dieser Eintrag wurde seit über zwei Jahren nicht aktualisiert, deshalb können die enthaltenen Informationen veraltet sein.

A pályázatot (adatlap + mellékletek) egy példányban – postai úton, kizárólag Tértivevényes ajánlott levélben – (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.) vagy személyesen (Országgyűlés Hivatala, Postabontó 1055 Budapest V. ker. Balassi Bálint u. 1-3) lehet benyújtani 2009. február 13-ig az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságához „Szervezettámogatási pályázat“ cím megjelölésével. Postán történő benyújtás esetén a postabélyegző, illetve a Tértivevényen feltüntetett felvétel kelte legkésőbbi időpontja 2009. február 13. 24:00 óra lehet, személyesen pedig a pályázatok 2009. február 13. 14:00 óráig fogadhatók el.

110 kB

Teilen